Ett levande centrum i Anneberg

Promenadstråk längs Kungsbackaån, ett torg med serviceutbud nära tågstationen och cirka 400 nya bostäder. Det är några exempel ur detaljplanen för Annebergs centrum som nu ska ut på samråd.

– En av anledningarna till att bygga nära stationen är att uppmuntra att vi reser med kollektivtrafik, säger Anna Wibling, exploateringsingenjör på samhällsbyggnadskontoret i Kungsbacka kommun.

Sedan 2018 har Anna Wibling och planarkitekt Maria Malone lett arbetet med den nya detaljplanen för Annebergs centrum.

Slippa åka långt

Utgångspunkten i detaljplanen är ett torg nära tågstationen, omgivet av flerbostadshus. Här finns plats för service såsom post, kiosk och matvaruaffär.

– Man ska kunna köpa ett paket mjölk eller uträtta andra ärenden i Anneberg istället för att åka långt. Kombinationen av olika verksamheter gör att det blir litet liv och rörelse i centrum, säger Maria Malone.

Plats åt barn och äldre 

Nära torget är planen att bygga ett vård- och omsorgsboende vägg i vägg med en förskola. Kombinationen är något som har byggts i andra delar av landet, men det blir första gången i Kungsbacka.

– Det har visat sig skapa många sociala vinster. Det blir en upplevelse för de boende på vård-och omsorgsboendet, som tillexempel kan blicka ut över förskolan. Man pratar också om att man i viss mån kan samutnyttja vissa lokaler, säger Anna Wibling.

Olika typer av boenden

Norr om centrum utvecklas ytan för att ge plats åt ett större bostadsområde med radhus och flerbostadshus samt ett boende för särskild service (BMSS-boende).

– Det som kommer knyta ihop norr och söder är det fina stråket vid Kungsbackaån. Här ska finnas möjlighet för rekreation och promenader, säger Maria Malone.

Nära Kungsbackaån finns även utrymme för fler mötesplatser och exempelvis fotbollsplaner.

Fridlyst fisk

I arbetet med detaljplanen av Annebergs centrum upptäcktes det i en utredning av naturvärdena att det finns livsmiljöer för skyddade fågelarter längs Kungsbackaån och en hotad fiskart, havsnejonöga, i Kungsbackaån. Stora delar av området runt Kungsbackaån består också av lera vilket gör att området behöver stabiliseras.

–  Därför har vi försökt att hitta en kompromiss där vi försöker bevara så mycket av naturvärdena som möjligt och samtidigt genomföra de nödvändiga åtgärderna för att kunna utveckla området. Det är också en av anledningarna till att detaljplanen har dragit ut på tiden, säger Anna Wibling.

Samråd börjar nu

Mellan den 18 augusti och den 22 september i år kommer detaljplanen för Annebergs centrum att skickas ut på samråd till grannar och berörda myndigheter såsom länsstyrelsen och räddningstjänsten.

– Vi hoppas såklart att de ska tycka att det är ett bra förslag. Vi har tagit i lite med ett förslag på 400 nya bostäder. Bostäder behövs och vi tror att det kan ses positivt av många, säger Anna Wibling.

Kungsbacka kommun arbetar även med fler detaljplaner för Anneberg. I detaljplan Skårby 2:3 söder om centrum planerar kommunen för flerbostadshus och 60 villor.

–  Med detaljplanen för Annebergs centrum möjliggör vi en infart till det området. Det är en pusselbit som läggs och binder ihop alla delar av Anneberg, säger Maria Malone.

Kort fakta Kungsbacka växer

Kungsbacka kommun växer och vi blir allt fler som vill bo i Kungsbacka. Det innebär att vi behöver planera för fler bostäder och plats för bland annat service och omsorg. I vårt nya förslag till översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, läggs fokus på att utveckla de stationsnära orterna Anneberg, Kungsbacka stad och Åsa. Du kan läsa mer om förslaget till översiktsplan här.

Kontakta gärna

Kontakta gärna