Fysioterapeuter viktiga för patienter efter covid-19

Patienter som varit sjuka i covid-19 och tillfrisknat behöver rehabilitering och där spelar fysioterapeuterna en viktig roll. Sofia Tunerstedt är en av alla fysioterapeuter som arbetar inom hemsjukvården i Kungsbacka kommun.

Ungefär 25 procent av all svensk hälso-och sjukvård utförs av den kommunala hemsjukvården, men det är det få som vet om. Vanligtvis får invånarna i första hand vård via vårdcentralen men om du som invånare inte kan ta dig till vårdcentralen och behöver hälso- och sjukvård under en längre period så kan du få hemsjukvård i kommunal regi. Hemsjukvården vänder sig till invånare i alla åldrar men många som får hemsjukvård är personer som bor på ett vård- och omsorgsboende.

Annorlunda vardag

Inom hemsjukvården arbetar arbetsterapeuter, sjuksköterskor, syn- och hörselinstruktör och fysioterapeuter. Sofia Tunerstedt har arbetat som fysioterapeut, det som förr kallades sjukgymnast, i nästan 20 år och medger att det varit speciellt att arbeta under pandemin.

- Det är klart att jag känt en oro för våra äldre och riskgrupper. Det som jag tycker är svårt är att se boende och anhöriga som längtar efter att träffa varandra, där kanske den ena parten eller båda har exempelvis en demenssjukdom och har svårt att förstå varför de inte kan ses som vanligt, säger Sofia Tunerstedt.

Fler videomöten

Precis som alla andra yrkesroller inom vården så påverkas Sofia och hennes kollegor av att det pågår en pandemi.

- Det har definitivt blivit fler möten via videosamtal. I vanliga fall kan jag sitta ned en stund i personalrummet ute på boendena för att prata lite men det har jag avstått för att hålla distans från de arbetskamrater jag inte träffar dagligdags, säger Sofia Tunerstedt och fortsätter:

- Annars arbetar jag på som vanligt men jag använder visir, eftersom jag ofta måste vara nära patienterna och inte kan hålla avstånd. Dessutom är jag såklart uppmärksam på eventuella symtom hos patienterna, säger hon.

Fokuserar på det friskaste

Patienter som varit sjuka i covid-19 och tillfrisknat behöver rehabilitering och där spelar fysioterapeuterna en viktig roll. Fysioterapeuter fokuserar på det friskaste hos patienterna och på att ta tillvara på det. Sofia sätter mål tillsammans med patienten och arbetar mot de målen genom träning. Det kan till exempel handla om att jobba för att klara en förflyttning självständigt, få bättre balans eller rörlighet.  

- Vi kan stötta i att hitta lämplig träning, rätt nivå på träningen och kan med standardiserade tester mäta förbättringar som kanske patienterna själva inte ser.  Vi kan prova ut och förskriva hjälpmedel som underlättar för att kunna återhämta sig, säger Sofia Tunerstedt.

Få patienter med covid-19

Fysioterapeuterna har också kunskap som kommer till extra stor nytta vid rehabilitering efter covid-19.

- Vi fysioterapeuter har kunskap om andningsträning, hjälpmedel för andningsträning och kan en hel del om fysisk aktivitet vid andningsproblem. Vi kan ge tips om strategier för att hantera andningen vid vardagsaktivitet, säger hon.

Totalt under pandemin har 16 personer varit smittade på vård- och omsorgsboendena/korttidsenheterna och Kungsbacka kommun har 730 lägenheter på tolv boenden. Totalt har 16 personer inom hemtjänsten haft konstaterad covid-19, av sammanlagt cirka 1800 kunder. Trots att pandemin pågått i över ett halvår så har Sofia och hennes kollegor, än så länge, haft få patienter som behöver rehabilitering från covid-19.

- Den största utmaningen tycker jag är att vi faktiskt vet väldigt lite om efterförloppet av denna nya sjukdom, det kräver att vi som legitimerad personal uppdaterar oss ofta via de kunskapsstöd som finns. Vi kan inte säga någon tidsplan för återhämtning, om de kvarstående symptomen kommer att gå tillbaka och vad de som varit sjuka kan förvänta sig, säger Sofia Tunerstedt.