Allemansrätten och hemfridszon - detta gäller

Efter flera samtal till Kommunen rörande privatisering av stränder vill kommunen informera om vad som gäller och vilka skyldigheter och rättigheter vi alla har som medborgare.

Allemansrätten innebär frihet under ansvar. Vår frihet är att få vara nästan överallt i naturen, bara vi visar hänsyn och inte stör och förstör. Allemansrätten gäller både på land och på vatten. Du får bada vid stränder, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten. Kraven på hänsyn mot omgivningen är desamma som på land. Inte störa – inte förstöra. Om stranden/bryggan ligger utanför hemfridszonen så är stranden tillgänglig för allmänheten och då är även bryggan det. Viktigt att poängtera att bryggägaren inte får hindras för eget användande.

Inom hemfridszonen gäller inte allemansrätten

Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Inom hemfridszonen har fastighetsägaren eller hyresgästen full rådighet över marken, och ingen får vistas där utan lov av denne.

Inom hemfridszonen gäller således inte allemansrätten. Om badet ligger inom hemfridszonen får allmänheten inte vistas där. 

Tänk på att privat uppsätta skyltar längs vägar, stränder eller andra allmänna platser kräver tillstånd. 

Frågor kring allemansrätten eller badplatser inom kommunen? Kontakta

Hanna Ångman, Kommunekolog
hanna.angman@kungsbacka.se

Jessica Wibeck, Specialist Fritid
jessica.wibeck@kungsbacka.se 

Har du frågor kring strandskydd? Kontakta

Miljö och Hälsoskydd via vårt kundcenter Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se