Om älgkon i Vallda – detta gör kommunen

I förra veckan berättade vi på kommunens Facebook-sida om en älgko med kalvar som upplevdes som aggressiv. Syftet var att sprida information och göra invånare i det aktuella området uppmärksamma på älgkon. Det kommer en del frågor om vad kommunen gör i ett sådant här fall.

Det handlar om motionsspåret Vallda Palta som besöks av en aggressiv älg. Det rör sig om en älgko med sina två kalvar. Djuren håller till i skogen och inte inne i bostadsområdet.

Avdelningen för Miljö- och hälsoskydd fick i förra veckan ett ärende om älgkon. I sociala kanaler gjorde vi invånare uppmärksamma med information om vad de ska tänka på i möte med älg. Förvaltningen för Kultur & Fritid kontaktades och satte upp anslag vid motionsslingan.

– I detta fall är det en älgko som just nu skyddar sina kalvar. Det är Polisen man ska ta kontakt med om man är rädd eller blivit attackerad och vill göra en anmälan. Kommunen kan inte ta beslut om att skjuta en älg. Det är Polisen som med stöd av Jaktlagen som kan göra det. Att skjuta en älg är sista utvägen, andra lösningar ska testas först, säger Erik Mattsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

Vid fara – anmäl ärenden om älgen till Polisen 

Vid fara för människor rekommenderar Polisen att i första hand vända sig till lokalpolisen i Kungsbacka med anmälningarna eller telefon 114 14. Avdelningen för Miljö- och hälsoskydd har varit i kontakt med Polisen som fått information i frågan. 

Då det är kommunens mark har kommunen jakträtt under jaktsäsongen. På all kommunal mark som inte är för bostadsändamål finns jaktarrendatorer. Får man problem med vilt på kommunens marker under jaktsäsong kan man höra av sig till kommunens kundcenter som kan föra vidare informationen till innehavaren av jaktarrendet. Utanför fredningstiden kan kommunen ta hjälp av jägare. Att skjuta en älg är sista utvägen, om inga andra lösningar finns.

Tipsen som delades på Facebook gäller fortfarande:

1) Respektera älgen, gå inte fram utan välj en annan väg.

2) Undvik lösa hundar som kan irritera eller skrämma älgen.

3) Om du måste mota bort en älg – tjoa, flaxa och gör dig extra stor exempelvis med en sopkvast.

4) Ge älgen utrymme att komma undan och se till att ha en egen flyktväg, exempelvis bakom ett träd.