Badprovtagning Badprovtagning Badprovtagning

Sista resultatet från badvattenprovtagning

Under sommaren har Miljö & Hälsoskydd tagit badvattenprover. Resultaten från dessa prover från 16 kommunala badplatser presenterat nedan. Det är totalt fyra tillfällen under juni, juli och augusti som provtagning gjorts. Svar på de sista proverna kom fredagen den 14 augusti.

Så går det till

Provtagningen pågår var tredje vecka under en 12-veckorsperiod, juni- augusti. Efter att inspektörer på Miljö & Hälsoskydd tagit proverna skickas de på analys. Det tar normalt 3-5 dagar innan vi har ett resultat. Det kan även bli omprov om något badvattenprov inte är godkänt.

Dessa badplatser provtas:

 • Gårda brygga Norra
 • Gårda Brygga Södra
 • Hanhals holme
 • Krokvik
 • Lerkil
 • Rågelund
 • Röda holme
 • Smarholmen
 • Särö Västerskog
 • Sörvik
 • Tjolöholm
 • Torstensvik
 • Utholmen-Gottskär
 • Vallda Sandö
 • Vallersvik
 • Örsviken

Inplanerade provtagningstillfällena och resultat

Fjärde provtillfället den 10 augusti

Under fjärde tillfället fick Gårda Brygga stranden tjänligt badvatten, med anmärkning. Den 17 augusti togs omprov på Gårda Brygga. Resultatet blev tjänligt med anmärkning.

Provtillfälle

Resultat

8 juni

 

Alla 16 badprover visade på tjänligt vatten.

29 juni

 

Provet i Rågelund fick anmärkningen tjänligt med anmärkning. Övriga 15 stränder visade på tjänligt vatten. 

Omprovet den 6 juli visade senare på otjänligt vatten i Rågelund.

Ytterligare ett ojmprov från den 10 juli visade att vattnet återigen är tjänligt. 

20 juli

 

Rågelund, Vallersvik, Vallda Sandö och Gårda brygga, stranden fick tjänligt med anmärkning.

Övriga stränder fick resultatet tjänligt.

Omprovet 23 juli och 28 juli visade:

Gårda Brygga, stranden – tjänligt med anmärkning

Rågelund, Vallersvik, Vallda Sandö  – tjänligt

10 augusti

 

 

 

Gårda Brygga stranden – tjänligt med anmärkning. Omprov har tagits som visade tjänsligt med anmärkning.

Övriga 15 stränder - tjänligt

Om tjänligt och otjänligt vatten

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier E. coli och Intestinala enterokocker i vattnet analyserats. Vattnet kan vara tjänligt, tjänligt med anmärkning och otjänligt vatten.

 • Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk att bada.
 • Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, men att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.
 • Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

På Havs- och vattenmyndigheten kan du få reda på badvattnets kvalitet och information om vattenprover. 

Kontakta gärna:

Kundcentret Kungsbacka Direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se, de kan hjälpa dig att komma i kontakt på inspektörer på avdelningen för Miljö & Hälsoskydd.