Flygbild över Kungsbacka stad

Samhällsbyggnadsfrukost

Kungsbacka kommun bjuder in företag inom bygg- och fastighetsbranschen till samhällsbyggnadsfrukost. Vi kommer att informera och ha tid för dialog om vad som är på gång i Kungsbacka och med fokus på Kungsbacka stad.

Onsdag 30 september håller vi vår andra samhällsbyggnadsfrukost för företag. Syftet är att erbjuda samlad information om aktuella projekt i Kungsbacka kommun och att föra dialog utifrån deltagarnas frågor.

– Vår första frukost var mycket uppskattad och vi ser fram emot att anordna fler. Det är ett värdefullt och effektivt sätt att kommunicera med våra medskapare, säger samhällsbyggnadschef Emma Kjernald.

Under frukosten ger vi övergripande information samt fördjupar oss i ett par av våra projekt inom samhällsbyggnad. Den 30 september inriktar vi oss på aktuella projekt i staden, den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad samt hur vi bygger ett hållbart och smart samhälle.

Vi som deltar från kommunen är representanter från bland annat samhällsbyggnadskontoret och näringslivsenheten samt politiker.

När och var?

Onsdag 30 september klockan 7:30-9:00
Stadshuset, Storgatan 37, lokal Café Nyfiket

Anmälan

Välkommen med din anmälan senast 23 september. Med tanke på covid-19 och arbete för minskad smittspridning följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och tar emot ett begränsat antal besökare. Du kan också delta via länk och fyller i så fall i det i anmälningsformuläret.

Läs mer och anmäl dig här: Samhällsbyggnadsfrukost

Kontakta gärna

Kontakta gärna