Vad tycker du om Kungsbacka?

Är du en av dem som har fått årets medborgarundersökning? Svara gärna på enkäten och berätta för oss vad du har för uppfattning av Kungsbacka. I år får deltagarna dessutom svara på frågor om coronapandemin.

"Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?" 

"Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin?" 

"Vad tycker du om de åtgärder som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med anledning av coronapandemin?" 

Det är några av frågorna som i dagarna landar hos 1 600 slumpmässigt utvalda personer i Kungsbacka. Om du är en av de som har fått enkäten är vi tacksamma om du tar dig tid att svara på den. Du som har fått enkäten kan besvara den både på SCB:s webbplats eller genom att posta en pappersenkät med dina svar. Pappersenkäten skickas ut runt den 11 september. 

Enkäten tar cirka tio minuter att besvara. 

Utöver tillägget om coronapandemin handlar enkäten om dessa områden: 

  • Hur du tycker det är att bo och leva i Kungsbacka kommun. 

  • Hur du upplever olika tjänster som exempelvis skola, vård och samhällsutvecklingen.

  • Hur du upplever möjligheterna att vara med och påverka i Kungsbacka. 

Din åsikt är viktig

Enkäten genomförs av Statistikmyndigheten, SCB, på uppdrag av Kungsbacka kommun. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att veta vad som är bra i Kungsbacka och inom vilka områden vi behöver bli bättre.

Ett viktigt verktyg för att bli bättre

Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för oss som arbetar med att utveckla servicen i Kungsbacka kommun. Vi använder resultatet bland annat till att följa upp hur väl vi når våra mål, ge återkoppling till medarbetare och för att hitta förbättringsområden i verksamheter.

– Genom enkäten kan vi få bra input på vad våra invånare tycker och tänker om våra verksamheter. Det är ett av de sätt som vi lyssnar in våra invånare på. Därmed är det ett viktigt verktyg för att vi ska kunna fortsätta förbättra den service som vi ger, säger Lisa Andersson, (M), kommunstyrelsens ordförande.

I årets undersökning deltar 100 kommuner och totalt kommer 118 800 personer ingå i urvalet. Resultatet från undersökningen kommer under den andra halvan av december månad.

Om SCB

Statistikmyndigheten SCB har som uppdrag att förse samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. Undersökningarna som SCB genomför görs på uppdrag av regering, myndigheter, forskare och näringsliv.

Har du inte fått årets medborgarundersökning, men har något som du vill framföra till kommunen?

Då är du exempelvis välkommen att lämna dessa via vår hemsida så tar vi vidare det till rätt person/er.

 

Kontakta gärna

Madeleine Vilhelmsson, Projektledare
0300-83 47 63
madeleine.vilhelmsson@kungsbacka.se

Kontakta gärna