Elever som studerar

Välkommen tillbaka till skolan!

Vi önskar alla elever, nya som gamla, ett spännande och lärorikt läsår.

Terminsstart och läsårstider

Grundskolor

Läsåret 2020-2021 börjar måndagen den 17 augusti.

Information om läsårstider grundskolan

Gymnasiet

På varje skolas egen webbplats finns information om uppstarten, olika tider finns för de olika årskurserna och skolorna

Aranäsgymnasiet

Elof Lindälvs gymnasium

Beda Hallbergs gymnasium

Anpassningar med anledning av covid 19

Våra grundskolor är precis som i våras öppna, verksamheten forsätter att arbeta för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I juni tog Folkhälsomyndigheten bort rekommendationen om distansundervisning för Sveriges gymnasieskolor. Därmed är eleverna i våra gymnasieskolor välkomna tillbaka till skolornas lokaler. Arbete med anpassningar för att följa rekommendationer och bidra till minskad risk för smittspridning har genomförts och följs upp noga. Information om vad som gäller förmedlas direkt till eleverna via skolans kanaler och hemsidor. 

Uppmaningen till alla är att följa Folkhälomyndighetens rekommendationer och tänka på att 

  • Stanna hemma vid minsta tecken på förkylningsliknande symptom
  • Tvätta händerna ofta.
  • Håll avstånd; när man inte setts på länge vill man komma nära kompisar man saknat – men tänk på hur du hälsar!
  • Kan du cykla eller gå till skolan eller jobb är det toppen! Det ger mer plats för dem som måste ta bussen.

På hemsidan krisinformation.se hittar du samlat från myndigheterna om skola och covid-19 anpassningar.

Krisinformation – Skola och barnomsorg

Skolbusstrafik

Skolbusstrafiken i Kungsbacka består både av särskilda skolbusslinjer och Västtrafiks ordinarie linjetrafik. Här på hemsidan hittar du tidtabellerna för kommunens skolbussar. och på kommunens webbkarta finns information om hur de olika linjerna kör.

Busskort från förgående termin går att åka på tills dess att nya kort har delats ut.

Skolresor och skolskjuts

Kontakta gärna

För mer information om din skolstart kontakta skolan.