Arbetet med trängselkontroller på uteserveringarna

Avdelningen för Miljö- och hälsoskydd har under slutet av förra veckan gjort kontroller i innerstaden, men även på andra platser i kommunen utifrån trängsel under pågående coronapandemi. Det var mycket folk på uteserveringarna, men såg ändå bra ut. Tre ställen blev ombedda att glesa ut ett par bord.

Kontrollerna startade på eftermiddagen och pågick till senare på kvällen under fredagen den 7 augusti. De gjodes kontroller i innerstaden men även i Åsa, Lerkil och Gottskär. Eftersom vädret var fint låg fokus på uteserveringarna.

Kontroller gjordes på 25 ställen och diskussioner fördes på 8 ställen där inspektörerna hade dialog med personalen. Tre ställen hade aningen trångt mellan ett par bord så dessa blev ombedda att glesa ut, men överlag såg det bra ut med utgångspunkt på trängsel under pågående coronapandemi.

Om vårt arbete

Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd genomför återkommande tillsyn av serveringsställen som omfattas av den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder. Inspektörerna besöker de olika restaurangerna både regelbundet och utifrån synpunkter som kommer in. Om en verksamhet inte följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter kan miljö- och hälsoskyddsinspektörerna begränsa verksamheten på olika sätt eller som yttersta konsekvens stänga en verksamhet som inte följer föreskrifterna. 

Resultat av kontroller 

Inspektörerna har från och med april kontrollerat ett 80-tal verksamheter. Under våren skedde även tillsyn på idrottsanläggningar, gym och campingar där man granskade verksamheternas rutiner och om dessa efterlevs vad gäller smittspridning av Corona.

På denna sidan presenterar vi resultatet av kontroller och tillsyn.

Kontakta gärna
Katarina Öryd, förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen
katarina.öryd@kungsbacka.se