Anhörigveckan 2020 6 - 8 oktober

Första veckan i oktober är det nationella anhörigveckan. Det uppmärksammas av anhörigstödet i Kungsbacka med olika aktiviteter på temat att vara anhörig till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.

Prova skrivterapi, se teater digitalt, delta i öppet hus och mycket mer. Föranmälan krävs till de flesta aktiviteterna. Alla aktiviteter är gratis. Se program längre ner på sidan. 

Det finns 1,3 miljoner anhöriga i Sverige

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder, beroendeproblematik eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller granne.
​Anhöriga står för en mycket stor del av hjälp och stöd till den närstående. Ibland kan man själv behöva stöd.

Anhörigas stora betydelse uppmärksammas allt mer inom vård och omsorg. Mer än hälften av all vård och omsorg i hemmet utförs av anhöriga. Utan anhöriga skulle vård och omsorgen kollapsa och det är därför självklart att det måste skapas goda förutsättningar för anhöriga att orka ta hand om en närstående om de vill det. Dessa goda förutsättningar går under begreppet Anhörigstöd.

Kungsbacka kommun erbjuder anhörigstöd

Det är kommunen som enligt socialtjänstlagen (SoL) är skyldig att erbjuda olika former av stöd åt anhöriga som vårdar sina nära. Vilken typ av stöd man kan få skiljer sig mellan olika kommuner.

Kungsbacka kommuns anhörigstöd vänder sig till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till någon som har fysisk eller psykisk sjukdom, är äldre, har en funktionsnedsättning, eller har missbruks- eller beroendeproblem.

 

Kontakta gärna:

Anhöriga till en person med till exempel psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning eller om du är anhörig till barn kan kontakta: 

Anhörigkonsulent 
Telefon: 0300-83 47 54
Mejl: anhorigstod-if@kungsbacka.se  

Anhöriga till person över 18 år som har långvarig fysisk sjukdom, demenssjukdom eller är äldre kan kontakta: 

Anhörigcenter
Telelfon: 0300-83 42 29
Mejl: vardochomsorg.anhorigstod@kungsbacka.se   

Anhöriglinjen, anhörigas riksförbund
Telefon: 0200-23 95 00

Nationella hjälplinjen
Telefon: 0771-22 00 60

Vändpunkten
Telefon:  0300-83 61 00
Mejl: Individochfamiljeomsorg.vandpunkten@kungsbacka.se