Dags att ansöka om pengar ur donationsfond

Nu är det dags att ansöka om pengar ur Arvid och Hildur Anderssons donationsfond. Det är personer som bor i Släps församling och som har en funktionsnedsättning eller är över 65 år som kan ansöka.

Stiftelsen Arvid och Hildur Anderssons donation ska användas till vård av äldre, sjuka och/eller personer med funktionsnedsättning i Släps församling. Donationen delas ut när den sökandes behov inte kan tillgodoses av allmänna medel eller andra bidrag. Utdelningen sker nu under hösten och ansökan ska vara inne senast den 31 oktober.

Stiftelsen Arvid och Hildur Andersson donation delar också ut en årlig summa pengar till utbildning av ungdomar i Släps församling. Stiftelsen delar ut pengar till studier för ungdomar på våren. Stipendiaterna för våren 2020 är utsedda och har meddelats.

Du kan läsa mer om Arvid och Hildur Anderssons donationsfond här. Där hittar du också blankett för ansökan.

Fonden är registrerad hos länsstyrelsen under nummer 849400-4834.

Kontakta gärna

Registrator Erika Sköld
Individ & Familjeomsorg
erika.skold@kungsbacka.se
0300-83 89 78

Kontakta gärna
Registrator Cecilia Wahlgren
Vård & Omsorg
cecilia.wahlgren@kungsbacka.se
0300-83 82 01