Dansa för bättre hälsa

Är du 13–17 år och vill dansa utan krav? Fokus på rörelseglädje och gemenskap helt gratis! Kursen startar vecka 40.

Dans för hälsa är för dig som ibland känner stress eller oro, har magont, huvudvärk eller sömnbesvär, är nedstämd eller har bristande självkänsla. Den här kursen kan hjälpa dig att må bättre och är helt gratis!

För att anmäla dig kontakta din skolkurator eller skolsköterska (elevhälsan) på din skola.

Mer info och anmälan på kungsbacka.se/dansforhalsa