Elever i årskurs 7-9 på Åsa Gård är välkomna tillbaka till skolan

Under veckan har elever i årskurs 7-9 på Åsa Gårds skola haft distansundervisning. Från och med måndag den 7 september ska dock eleverna komma tillbaka och få den utbildning de har rätt till på plats i skolan.

Beslutet om distansundervisning togs eftersom skolan hade brist på personal, flera lärare var sjuka och bland dessa fanns fall av konstaterad covid 19.

Från och med måndag den 7 september ska dock eleverna komma tillbaka till skolan. En planering är gjord för att säkerställa att eleverna får den utbildning de har rätt till på plats i skolan. Vårdnadshavare får information om vad som gäller via Vklass.

Inför beslutet att öppna skolan igen har Förskola & Grundskola haft avstämning med smittskyddsläkare i Region Halland som i utifrån nuvarande läge inte ser ett hinder ur smittskyddssynpunkt för att skolan ska vara öppen för alla elever.

- Vi tar givetvis en sån här situation på allvar och har haft bra vägledning och dialog med Regions Hallands smittskyddsläkare, säger Maria Andersson skolchef.

- Att sjukdom eller symtom på sjukdom leder till personalbrist är sannolikt något som kommer uppstå under denna höst, säger Maria Andersson. Vi som ansvarar för skolan är dock eniga med Folkhälsomyndigheten om att det är viktigt för våra elever att få komma till skolan. Vårt uppdrag är att fortsätta att göra de åtgärder som krävs för att åstadkomma detta.

Här hittar du information om Förskola & Grundskolas arbete och åtgärder när det gäller covid 19.

För dig som har barn i för- och grundskolor

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola
maria.andersson@kungsbacka.se
0300-83 66 16