Petra Krantz Lindgren_foto Gabriel Liljevall Mattias Ribbing_foto Gabriel Liljevall

Föräldrar emellan - höstens föreläsningar

Mat, skärmbråk och särskilt begåvade barn – det är ämnen för höstens föreläsningar med nätverket Föräldrar emellan. I höst sker föreläsningarna digitalt!

– När många måste stanna hemma är det är viktigare än någonsin att föräldrar får stöd och möjlighet att nätverka kring föräldraskap. Därför väljer vi att erbjuda föreläsningar även i höst, fast i digitalt format, säger Anette Svensson, utvecklare i Kungsbacka kommun. 

Efter föreläsningarna kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor till föreläsarna i chatten för att möjliggöra diskussion.

 – Det är förstås en utmaning att nätverka och samtala digitalt, men samtidigt är det här en möjlighet att nå fler när man kan delta hemifrån, säger Anette Svensson.

Mat, skärmbråk och begåvade barn

Det blir tre föreläsningar i höst. Nutritionsforskare Erik Hellmén föreläser om mat för tränande barn och unga. Därefter kommer beteendevetare Petra Krantz Lindgren och hjärnträningsexpert Mattias Ribbing att ha en föreläsning om hur man undviker tjat och skärmbråk. Slutligen kommer Anna Sjöstrand och Robert Johansson, båda lärare i Kungsbacka, att berätta om särskilt begåvade barn och hur skolan arbetar med att fånga upp och möta dessa barns behov. 

Föräldrar emellan jobbar mycket med omvärldsbevakning för att uppmärksamma aktuella ämnen och önskemål från föräldrar och vårdnadshavare. 

– Ämnen som berör föräldraskapets utmaningar och möjligheter brukar vara extra populära och Petra Krantz Lindgren är till exempel en föreläsare som har varit efterfrågad länge, säger Karin Jansson, social hållbarhetsstrateg på Region Halland.

Program Föräldrar emellan

Föräldrakurs online

Kommunens föräldraskapskurs fortsätter också i höst och även den kommer att ske online. Till den anmäler man sig löpande på Kungsbacka kommuns hemsidan. Kursen ger strategier för hur föräldrar kan bemöta sitt barn respektfullt och hantera uppkomna situationer, enligt COPE-modellen.

– Förhoppningsvis kommer vi att kunna ha både digitala och fysiska föräldrakurser och föreläsningar framöver, säger Anette Svensson.

Anmälan och information Föräldrakurs online

Kontakta gärna

Hälsoutvecklare Anette Svensson
0300-83 49 03
anette.svensson@kungsbacka.se