Hävt besöksförbud på landets vård- och omsorgsboende

Från och med den 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet på våra vård- och omsorgboende och besök kan nu även göras inomhus. För att göra ett besök så säkert som möjligt behöver de bokas i förväg.

Som en effekt av beslutet att häva besöksförbudet har Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen skapat rekommendationer och föreskrifter om vilka försiktighetsåtgärder man nu måste vidta. Riktlinjen som gäller i Kungsbacka kommun är baserad på just dessa.

Information till besökare

För att hitta ett hållbart sätt att ta emot besökare, där risken för smittspridning minimeras, är samspelet mellan verksamheterna och anhöriga viktigt. Alla har en viktig roll att spela för att skydda våra äldre och sårbara mot covid-19.

Detta gäller vid besök på ett vård- och omsorgsboende

För att kunna säkerställa säkra besök inomhus kommer samtliga besök att behöva bokas i förväg. Detta för att man ska kunna ta emot besöket så bra som möjligt, gå igenom säkerhetsåtgärder samt visa platsen för besöket. Genom att ha bokade besök underlättar man även arbetet vid eventuell smittspårning. Kontakta det aktuella boendet för att boka ett besök. 

Ytterdörrarna in till boendena kommer även fortsättningsvis att vara låsta eftersom man vill undvika besökare som inte fått information om de säkerhetsåtgärder som finns. Vill man som besökare ha på sig skyddsutrustning är det tillåtet, men man ansvarar själv för att ta med sig skyddsutrustningen från boendet efter besöket.  

  • Alla besök ska bokas. Det görs via det aktuella boendet. 
  • Max två besökare per tillfälle
  • Tvätta händerna med tvål och vatten på anvisad toalett eller använd handsprit
  • Besöken sker i respektive lägenhet eller på annan anvisad plats.  
  • Som besökare får man inte vistas i gemensamhetsutrymmena eller i övriga lokaler.  
  • Minst två meters avstånd, både till sin anhörige, personal och övriga.  

Alla som är anhöriga till någon som bor på ett av kommunens vård- och omsorgsboende kommer att få skriftlig information om hur besöken går till på just det boendet. Säkra mötesplatserna med plexiglasskärm utomhus kommer tills vidare att vara kvar om anhöriga vill träffas där istället för inomhus. 

Träffas utomhus

Besök utomhus är att föredra i första hand och rekommendationerna om avstånd ska hållas för att det ska vara ett säkert besök för de boende. Det är tillåtet att ta promenader om man kan hålla två meters avstånd mellan varandra. Promenader behöver planeras tillsammans med verksamheten eftersom den boende kan behöva stöd till ytterdörren. Att köra en person i rullstol ute på promenad är inte möjligt utifrån att hålla rätt avstånd. 

Det här kan du som besökare göra

  • Stanna hemma när du har symtom - Avstå från besöket när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Då undviker du att smitta andra. 
  • Tvätta händerna ofta - Tvätta händerna inför, under och efter besöket med tvål och vatten i minst 20 sekunder. 
  • Håll avstånd och begränsa fysisk kontakt - Håll avstånd till andra personer vid besöket, både inomhus och utomhus. Tänk på att begränsa den fysiska kontakten med den du besöker. 
  • Fråga personalen -  Det finns lokala rutiner för ditt besök, fråga därför personalen om vad som gäller.

Tillsammans tar vi ansvar för att genomföra besöken på ett tryggt och säkert sätt!