Kraftfull insats för bättre företagsklimat

I samma vecka som Svenskt Näringsliv släpper årets rankingresultat startar också den i särklass största utbildningsinsatsen för Västsveriges bästa företagsklimat. Nästan 200 politiker och medarbetare i kommunen utbildas i Rättviksmodellen som går ut på att det ska vara lätt för företag att göra rätt.

Insatsen Lätt & Rätt ska leda till ett rådgivande förhållningssätt, en enklare och snabbare handläggning och en kommunikation som är enkel och begriplig. Avgifter och taxor ska vara tydliga så att företagare förstår och kan förutse vad de betalar för.  

- Att underlätta för företag som är i kontakt med oss i kommunen är en av våra absolut viktigaste frågor, säger Elinor Filipsson, näringslivschef Kungsbacka kommun 

Pandemin inspirerade till insatser redan under våren    

Arbetet med att göra det lätt att göra rätt, vara rådgivande och skapa förståelse för näringslivets förutsättningar blir än viktigare när företagare har ställts inför nya utmaningar till följd av Covid-19. Under våren har bland annat Miljö- och hälsoskydd systematiskt fört dialog med restauranger och caféer för att underlätta och stödja dem att göra rätt. Ett led mot ett mer rådgivande förhållningssätt där dialog och samarbete är i fokus. Resultatet syns redan i nöjd-kundundersökningarna där myndighetsområdet miljö just nu gått från ett NKI på 60 till 75. 

- Jag upplever att det i vår organisation finns en stor förståelse för varför ett rådgivande förhållningssätt med en ökad service i vår myndighetsutövning är viktigt. Vi har fått positivt gensvar från våra företagare och är i början av ett genomgripande och långsiktigt arbete, säger Katarina Öryd, förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen   

Fler insatser pågår 

Fokus för förbättringsarbetet är inom tre insatsområden som ska ge långsiktigt varaktiga effekter på företagsklimatet och skapa förutsättningar för fler och växande företag.   

  • Möjliggöra för näringslivet att expandera och för fler företag etablerar sig i Kungsbacka.  
  • Lätt & Rätt ska göra det enklare för företag att göra rätt.  
  • Underlätta för företagens kompetensförsörjning.  

- Vi har ett stort fokus på att möjliggöra för fler företag och fler arbetsplatser i Kungsbacka. De pågående insatserna är avgörande för ett starkt och växande näringsliv, säger Malin Aronsson, kommundirektör Kungsbacka kommun.   

Ett starkt näringsliv och fler arbetsplatser  

En av utmaningarna är att skapa en större lokal arbetsmarknad. Kungsbacka behöver fler arbetstillfällen. 

- I en expansiv och attraktiv stad där stora delar av centrum ska utvecklas ser vi stora möjligheter för att det också etableras nya företag och nya arbetstillfällen, säger kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson   

I Kungsbacka startas många nya företag och det är en hög andel människor som arbetar. I kommunen finns också många företagsamma invånare.    

- Goda förutsättningar för näringslivet ökar vår attraktivitet och skapar både arbetstillfällen och skatteintäkter. Därför har vi satt målet att vi ska ha Västsveriges bästa företagsklimat, avslutar Lisa Andersson.