Kungsbacka toppar lista för globala hållbarhetsmål i Sverige

Bäst i Sverige bland storstadskommunerna. Det är Kungsbackas resultat när tidningen Dagens Samhälle för andra gången gör en totalranking över kommunernas arbete med agenda 2030. I fokus är ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet – där inget mål får ske på bekostnad av ett annat.

– Det är otroligt roligt att Kungsbacka kommun rankas som närmast målen i agenda 2030 bland storstadskommunerna i landet. Att vi just nu ligger i topp innebär dock inte att vi är framme. Nu växlar vi upp för att ta ytterligare steg, säger kommundirektör Malin Aronsson.

Stark tillväxt ställer höga krav på att växa hållbart

Kungsbacka växer ungefär dubbelt så fort som de andra kommunerna i Göteborgsregionen och beskrivs ibland som en befolkningsraket. På 50 år har befolkningen trefaldigats och idag är Kungsbacka en av Sveriges tio kommuner som växer mest. Det är positivt men också komplext.

– Vi växer så det knakar. Vi växer med drygt tusen invånare om året och det är viktigt att göra det på ett hållbart sätt, säger kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M).

Emma Kjernald är chef över samhällsbyggnadskontoret och påpekar att en av de viktigaste delarna i detta är den politiska styrningen, med bland annat Klimatstrategin som antogs i november 2018

Engagerade medarbetare nyckeln till framgången

– Det som verkligen ger fart i arbetet är våra engagerade medarbetare. Att vi sedan sammanställer och analyserar aktiviteterna i ett hållbarhetsbokslut ger struktur och värdefulla insikter till vårt budgetarbete, säger hållbarhetsspecialist Sven-Erik Bergström.

Några satsningar som gjort särskilt avtryck är till exempel ett arbete med upphandlingsprocessen som resulterat i att det numera nästan bara används miljövänliga produkter inom lokalvården. Ett annat ett gemensamt arbete med bland annat Region Halland för att förbättra ungdomars psykiska hälsa och att det kommunala bostadsbolaget Eksta är ledande på solceller och miljövänlig energi.

– Ser vi till arbetet med elbilar, solceller, kemikalier och våra ungdomars hälsa är det också något som kommer ur ett genuint engagemang från våra medarbetare, fyller samhällsbyggnadschef Emma Kjernald i.

Inkluderande och hållbart samhälle med få anmälda våldsbrott

Enligt den ranking Dagens Samhälle har gjort presterar Kungsbacka överlag väl. "Bäst resultat uppnår kommunen i kategorierna inkluderande samhällen, klimat och miljö samt hållbara samhällen. Bland annat tack vare få invånare i ekonomiskt utsatt hushåll, få anmälda våldsbrott och låg trångboddhet".

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Kontakta gärna