Leva livet-priset

Nu är det dags att nominera till Leva livet-priset som delas ut till en person eller till en arbetsgrupp inom Vård & Omsorg som har bidragit till att ge våra kunder bättre livskvalitet.

Priset på 10 000 kronor ska fungera som uppmuntran och stimulans för medarbetare inom Vård & Omsorg. Prissumman ska användas till kompetensutveckling inom något område som har anknytning till förvaltningens verksamhet. Både enskilda medarbetare och en hel arbetsgrupp kan nomineras.

Skapa livsglädje

Priset går till den eller de som bidragit till att ge våra kunder bättre livskvalitet. Det kan till exempel handla om att ha förbättrat arbetet på sin arbetsplats eller främjat samarbetet i arbetslaget. 

Alla kan lämna förslag

Kunder, anhöriga, personal eller andra kommuninvånare kan lämna förslag på pristagare.
När du lämnar in ditt förslag ska du ha med en motivering för varför personen eller arbetsgruppen ska få priset.

Vård & Omsorgs presidium bedömer sedan förslagen och beslutar vem som får priset som delas ut på ett av kommunfullmäktiges möte under våren 2021.

Skicka in din nominering senast den 15 november till:

Förvaltningen för Vård & Omsorg
Box 104 09
434 24 Kungsbacka
vard.omsorg@kungsbacka.se 

Kontakta gärna