Miljö & Hälsoskydd planerar höstens coronakontroller

Nu pågår planeringen av höstens coronakontroller på serveringsverksamheter i Kungsbacka. Upplägget påminner om vårens arbete med kontroller under lunch, kväll och natt samt följa upp inkomna klagomål från invånare. Det kommer att erbjudas en ny krögarträff för krögare i innerstaden. Det planeras också för en gemensam tillsynsinsats i samverkan med övriga halländska kommuner.

Miljö & Hälsoskyddsavdelningen har tillsatt en grupp på 10 inspektörer som ansvarar för att kontrollera att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen följs. Ägare och personal på restauranger, caféer och barer ansvarar i sin tur för att det inte ska bli trångt i sina lokaler, genom att möblera på ett sätt så att gästerna kan hålla minst 1 meter till andra sällskap och uppmana gästerna om att hålla avstånd till varandra, till exempel genom skyltning. Lagen gäller året ut.

– Vi planerar snart för en krögarträff där vi bjuder in till dialog, likt den vi arrangerade i våras. Höstens coronakontroller kommer att genomföras främst under dagtid, men även några kvällskontroller är inplanerade. I samverkan med de halländska kommuner planeras också en gemensam tillsynsinsats. Det finns ett nätverk mellan inspektörer i Halland där erfarenheter delas i vårt gemensamma arbete att stoppa smittspridningen av coronaviruset, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Josefine Bäckström.

Arbetet med dialog till företagare fortsätter

Under sommaren har det varit relativt lugnt med få klagomål från invånare om rör trängsel på serveringsställen. I och med att uteserveringarna snart flyttar in igen, eftersom sommaren är över, kan fler vilja samlas inomhus på caféer och restauranger. Det gäller för privatpersoner och företagare att tillsammans se till att trängsel inte uppstår.

Miljö & Hälsoskyddsavdelningen står bra rustade inför höstens utmaningar. Vårens upplägg med information och dialog till företagare har varit framgångsrikt. Syftet har varit att genom att informera företagarna tidig, genom ett rådgivande förhållningsätt, lyssna för att sedan stötta och ge råd i den annorlunda situation som många stått inför. Detta har varit uppskattat från företagarna.

Tillsyn och fokus på hygien

– Arbetet med att stoppa coronaviruset pågår på bred front på avdelningen. I det dagliga arbetet med att minska risken för smitta i andra verksamheter kan vi i ordinarie tillsyn kontrollera hygienrutiner. Vi kan kontrollera rutinerna, men inte ställa de krav som den tillfälliga lagen omfattar som är riktad mot serveringsställen, lagen innefattar till exempel inte skolmatsalar, förtydligar miljö- och hälsoskyddsinspektör Josefine Bäckström.

Den nya lagen som började gälla den 1 juli i år innebär att kommunens avdelning för Miljö & Hälsoskydd har tillsynsansvaret och även befogenheter att meddela föreläggande som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller förskrifterna. Sedan lagen trädde i kraft har inga verksamheter stängts i Kungsbacka.

Vill du veta mer om vårt arbete?
På Kungsbacka.se sammanställs var 14-dag en summering av utförda kontroller. Där kan du också läsa mer om vårt arbete kring den nya tillfälliga lagen.

Kontakta gärna:
Miljö & Hälsoskyddsavdelningen
Enhetschef, Heléne Harryson (du når henne via vårt Kundcentret Kungsbacka direkt).

Så arbetar Miljö & Hälsoskydd

Här kan du som invånare lämna klagomål 

Läs mer om lagen på Länsstyrelsens webbsida

Kontakta gärna