Ny e-tjänst för orosanmälan om barn och unga som far illa

Alla som arbetar i offentlig verksamhet och misstänker att ett barn eller ungdom far illa, är enligt socialtjänstlagen skyldiga att anmäla till socialtjänsten om man är orolig. Som privatperson bör man anmäla om det finns misstankar.

Nu finns det en e-tjänst för att förenkla för dig som ska göra en anmälan. Med e-tjänsten blir anmälan mer rättssäker och det blir mindre utrymme för missförstånd.  

Gemensamma riktlinjer för kommunens förvaltningar

Enligt gemensamma riktlinjer för Kungsbacka kommuns förvaltningar Förskola & Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad och Individ & Familjeomsorg hanteras alla anmälningar av Individ & Familjeomsorgs, Mottagning barn och unga. Syftet med de gemensamma riktlinjerna är att underlätta och att vara tydlig med anvisningar om hur anmälan kan göras. 

Skolverkets material om orosanmälningar 

Vid oro för att ett barn eller en elev far illa, kan lärare och annan personal känna tvekan inför att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Som ett stöd i resonemanget kring en orosanmälan har Skolverket tagit fram en film och ett antal diskussionsfrågor som rör orosanmälan. 

Hur gör jag en anmälan? 

Du kan alltid vända dig till socialtjänsten för att rådgöra i frågor som rör barn och ungdomar, även innan du gör en anmälan. Oavsett om du som anmäler är en privatperson eller arbetar inom verksamheter med anmälnings- och uppgiftsskyldighet finns möjlighet att först rådgöra med socialtjänsten utan att nämna barnets namn. Din oro behöver inte vara bekräftad, det räcker med en misstanke. 

Mer information 

På sidan om anmälan om barn som far illa hittar du mer information. Här kommer du direkt till den nya e-tjänsten. Anmälan finns under menyn Individ & Familjeomsorg.   

Fråga om råd och kontakt

Om du vill fråga om råd kring en anmälan kan du ringa till Mottagningsenheten barn och unga. Mottagningstelefonen har öppet: måndagar 9–17 och tisdagar–fredagar 9-15, men lunchstängt 12-13.
Telefonnummer: 0300–83 48 89