Så blir det med prao i höst

I år är det inte lämpligt och dessutom svårt att få ut eleverna på olika arbetsplatser. Vi ställer dock inte in prao - vi gör på annat sätt.

Skolans prao ger elever insikter i sina förmågor, värderingar och intressen, den blir på så sätt är en viktig del när studier och yrkesvägar ska väljas.

- Skolornas upplägg för att ersätta höstens prao ser lite olika ut, säger Emelie Gunnarsson, utvecklingsledare. Det viktigaste är att genomföra aktiviteter som bidrar till elevernas kunskap om arbetslivet, egna styrkor och förmågor så att de får en grund att stå på inför sina val för framtiden.

Jobbannonser och samarbete med Ung företagsamhet

Skolorna kompenserar den uteblivna ordinarie praon för eleverna i årskurs 9 med andra insatser kopplade till framtid och yrkesliv. Ett par olika upplägg har tagits fram som skolan kan välja mellan;

- Samarbete med Ung Företagsamhet där eleverna jobbar med läromedlet Min framtid och ekonomi. Ung Företagsamhet besöker skolan, berättar mer om entreprenörskap och hur det är att jobba som entreprenör, de har även ett pass kring ekonomi. Det kommer även ingå besök från företag som kommer förse eleverna med ett uppdrag att jobba med.

- Ett uppdrag från kommundirektören Malin Aronsson som handlar om att eleverna ska hjälpa kommunen att skriva nya jobbannonser. Eleverna får lära sig mer om vad en kommundirektör gör, hur en kommun jobbar med rekrytering samt hur en jobbannons utformas. Eleverna får kontakta olika yrkespersoner i kommunen för att lära sig mer om just det yrket så att de sedan kan formulera en jobbannons för det yrket.

Skolverket ger stöd

Några skolor genomför prao medhjälp av stöd som Skolverket och Göteborgsregionen erbjuder. Det finns också de som kommer arbeta med temat framtid och yrkesliv ämnesövergripande under hela hösten.

Kontakta gärna

Emelie Gunnarsson, utvecklingsledare
emelie.gunnarsson@kungsbacka.se