Tack till er som tyckt till om Vårt framtida Kungsbacka

I måndags avslutades samrådstiden för den nya översiktsplanen, Vårt framtida Kungsbacka. Tack till alla er som tittat på förslaget och delat med er av era värdefulla synpunkter.

– Åsikterna som har kommit in har handlat om allt ifrån naturmark till hur vi planerar att utveckla staden. En del tycker att det är jättebra att Kungsbacka kommun växer medan andra undrar varför, säger Raquel Sandblad, projektledare för den nya översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka.

Flera sätt att nå ut

Förslaget till ny översiktsplan lägger bland annat fokus på byggnation vid stationsorterna Anneberg, Åsa och Kungsbacka stad och bevarande av värdefull natur vid Lygnern och kusten. Under samrådstiden har projektgruppen hållit i föreläsningar, haft utställning, besökt skolor och skrivit inlägg i kommunens sociala medier. Allt för att försöka nå ut och få personer att tycka till om det nya förslaget.

– Vi är jätteglada att så många har engagerat sig. Det är viktigt för oss och det är viktigt för demokratin att så många som möjligt är med och tycker till om förslaget, säger Raquel Sandblad.

Nu lyfts åsikterna

Nästa steg blir att se över de synpunkter som har kommit in och se ifall förslaget behöver justeras.

– Utifrån synpunkterna bearbetar vi förslaget och ser vad och hur vi ska ändra vissa delar, därefter presenterar vi ett reviderat förslag, säger Raquel Sandblad.

Det nya förslaget som går ut på granskning blir ytterligare ett tillfälle för de som redan tyckt till att tycka till igen. Efter granskningsperioden gör projektgruppen en slutlig revidering som sedan ska godkännas av politiken.

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan visar var i kommunen det är lämpligt att utveckla områden för exempelvis bostäder, grönområden, vägar och kollektivtrafik samt mark till företagare. Via översiktsplanen presenterar kommunen ett förslag under ett samråd. Det är kommunens sätt att kommunicera med markägarna, invånare och andra myndigheter om en så omfattande plan

Vad är ett samråd?

Ett samråd innebär att den som vill kan tycka till om förslaget, oavsett om man bor i Kungsbacka, kommer på besök eller arbetar här. Vi hade vårt samråd mellan den 7 april och den 31 augusti.

Kontakta gärna