Ungdomar på skola. Foto: Ciprian Gorga.

Ungdomar i Kungsbacka under lupp

Snart är det dags för ungdomsenkäten Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Den genomförs mellan 1 oktober och 30 november i årskurs åtta i grundskolan och årskurs två i gymnasiet i Kungsbacka kommun.

Ungdomsenkäten Lupp är till för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt och är framtagen av MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga i kommuner, stadsdelar eller regioner ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och hur de ser på sin framtid. Lupp-enkäten genomförs var tredje år.

– Underlaget i Lupp är ett bra kunskapsstöd i kommunens utvecklingsarbete inom många områden som rör unga. Enkäten är också ett verktyg för dialog mellan kommunens unga invånare och kommunens tjänstepersoner och politiker, säger Jacob Leuchovius, utvecklare på Kultur & Fritid.

Fritid och inflytande - Lupp-resultat blev startskott för utveckling

Ett exempel på hur Lupp-resultaten har använts i kommunens utvecklingsarbete är ungdomsdialogen i Fjärås, där ungdomar har fått vara med och utforma hur verksamheten i det nya fritidscentret i Fjärås ska se ut. Bakgrunden var att ungdomar i årskurs åtta i Fjärås uppgett att de var mindre nöjda med fritidsutbudet och hade lägre framtidstro än genomsnittet i Kungsbacka.

– Utifrån Lupp-resultatet var det naturligt att vända sig till ungdomarna i Fjärås för en dialog kring vad de önskade av det nya fritidscentret. Samtidigt ville vi ta reda på hur vi kunde förbättra det befintliga utbudet av fritidsaktiviteter i området, säger Anna Hjelm Woll, utvecklare på Kultur & Fritid.

Dialogen kring fritidscentret blev därmed också startskottet för en mängd nya fritidsaktiviteter under rasterna på skolan och en utveckling av den befintliga mötesplatsen för unga i Fjärås centrum.

Om Lupp 2020

  • Lupp är en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), läs mer på MUCF:s webbplats:Ungdomsenkäten Lupp
  • Nio kommuner i Göteborgsregionen genomför Lupp under hösten: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. 
  • Göteborgsregionen, FoU i Väst bidrar med samordning, analys och rapportskrivning, läs mer på Göteborgsregionens webbplats: Lupp-samverkan i Göteborgsregionen
  • Resultaten kommer att presenteras i olika former under våren och hösten 2021. På kungsbacka.se kan du läsa mer om Lupp i Kungsbacka och resultaten fårn tidigare enkäter: Lupp i Kungsbacka

 

Kontakta gärna

Utvecklare Jacob Leuchovius
0300-83 45 94
jacob.leuchovius@kungsbacka.se