30 procent fler ville bygga attefall

Förra året var ett år då många ville bygga nytt och bygga ut sina hus i Kungsbacka. Totalt 2047 ärenden kom in till kommunen. Under året 2020 har bygglovavdelningen också tagit beslut i mer än 2000 ärenden.

– Vi har fått in över 2047 ärenden under år 2020. Det har aldrig varit så många ärenden in tidigare, säger Hanna Ståhl, verksamhetschef för bygglovavdelningen.

Den typ av ärenden som har ökat mest är anmälningsärenden som till exempel attefallshus eller attefallstillbyggnad. Det är också fler som har sökt bygglov för att bygga till eller bygga ett nytt bostadshus 2020 jämfört med år 2019.

20 procent fler ansökningar sista halvåret

Om vi jämför andra halvan av året, från juli till och med december 2020, jämfört med samma period året innan har det varit en ökning med 20 procent fler ärenden.

Om 2020 års siffror för bygglov:

  • Ärendemängden ökade med cirka 20 procent under andra halvan av året jämfört med 2019. Det innebär cirka 200 fler ärenden.
  • Anmälan av bygglov, som till exempel attefall, ökade med 33 procent jämfört med förra året. Andra vanliga saker man söker bygglov för är utvändig ändring, tillbyggnad och nybyggnad av enbostadshus.
  • Fler ansökningar av nybyggda (192) enbostadshus år 2020 sedan år 2017, som då var toppåret.
  • 235 anmälningar om tillsyn, det vill säga så kallade svartbyggen. Sedan 2017 har det varit runt 250 anmälningar per år.

Om 2020-års siffror för kartunderlag

Antal nybyggnadskartor och kartunderlag ger en indikation om kommande volymer, eftersom alla bygglov kräver en karta. Kartunderlag används vid ansökan om bygglov för tillexempel garage, atterfallare och tillbyggnad. Nybyggnadskartor används vid ansökan om bygglov för nybyggnation av tillexempel bostadshus, verksamheter och tillbyggnader.

   År 2020  År 2019
 Nybyggnadskartor  262 stycken  233 stycken
 Kartunderlag  975 stycken  969 stycken

Kontakt

Kontakta gärna verksamhetschef Hanna Ståhl, bygglovavdelningen för frågor om bygglov. Har du frågor om kartan är det verksamhetschef Maj-Gret Johansson, Geodataavdelningen. Du når dem via Kundcentret Kungsbacka Direkt.

Kontakta gärna