Beslut på fredag om aktiviteter för barn och unga

Idag den 21 januari meddelade regeringen att de fortsatt uppmanar kommuner att hålla verksamhet som inte är nödvändig stängd. Däremot undantas nu aktiviteter riktade till barn och unga födda 2005 och senare.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten lyfte fram att fritidsaktiviteter och idrott är viktigt för folkhälsan, speciellt för barn och unga. Därför gör man undantag för idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för unga födda 2005 och senare, både utomhus och inomhus. Folkhälsomyndigheten poängterade att verksamhet måste bedrivas på ett smittsäkert sätt.

Vi tar beslut fredag eftermiddag

Kungsbacka kommun samråder nu med övriga kommuner i Halland samt Länsstyrelsen och smittskyddsansvariga på Region Halland. Under fredag eftermiddag tar vi beslut och kommunicerar hur de nya rekommendationerna kommer påverka kommunala idrottsanläggningar och annan fritids- och kulturverksamhet i Kungsbacka.

Kontakta gärna