Daglig verksamhet fortsätter vara stängt

I december stängdes daglig verksamhet efter beslut av nämnden Individ & Familjeomsorg eftersom flera personer var smittade av covid-19.

Både medarbetare och deltagare var smittade och stängningen beslutades gälla till och med den 10 januari 2021.

Nu är inte lika många sjuka i Covid-19 inom daglig verksamhet, men smittspridningen i samhället har tyvärr inte minskat.

Utifrån det aktuella läget fortsätter därför daglig verksamhet att vara stängt, åtminstone fram till den 24 januari.

Läs mer här.

Kontakta gärna

Karin Martinsson
Förvaltningschef för Individ & Familjeomsorg 
0300-83 58 54
karin.martinsson@kungsbacka.se

Maria Udén Lohnér
Verksamhetschef daglig verksamhet
0300-83 73 15
maria.uden-lohner@kungsbacka.se