Daglig verksamhet öppnar måndagen 25 januari

I december stängdes kommunens dagliga verksamheter för att begränsa smittspridning. Från måndagen den 25 januari öppnar vi daglig verksamhet under tillfälliga former igen.

Deltagare som bor i bostad med särskild service erbjuds daglig verksamhet på sitt boende och deltagare som inte bor i bostad med särskild service erbjuds daglig verksamhet på Åhuset.

Tillfälliga former fram till 31 mars eller längre

Med anledning av smittspridningen i samhället kommer kommunen att bedriva daglig verksamhet under dessa former fram till den 31 mars, eller längre om det behövs. Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg följer upp smittläget och gör så snart det är möjligt en bedömning om att återgå till ordinarie daglig verksamhet. 

Vi skyddar deltagare och boende 

Våra medarbetare fortsätter att arbeta enligt våra rutiner och riktlinjer om att följa basala hygienrutiner, användning av skyddsmaterial och att stanna hemma vid symtom. Förvaltningen följer noggrant smittspridningen i kommunen och nationella myndigheters riktlinjer för att minska smittspridningen.

Information har skickats ut till berörda brukare, anhöriga och medarbetare.

Kontakta gärna

Karin Martinsson
Förvaltningschef för Individ & Familjeomsorg 
0300-83 58 54
karin.martinsson@kungsbacka.se

Maria Udén Lohnér
Verksamhetschef daglig verksamhet
0300-83 73 15
maria.uden-lohner@kungsbacka.se