Kvinna i hemmamiljö vid en dator

Digitala samrådsmöten

För att fortsätta hålla informations- och dialogmöten om detaljplaner och planprogram under pandemin inför nu Kungsbacka kommun digitala samrådsmöten. En lösning som förhoppningsvis kan fungera så pass väl att den kan användas även efter pandemin.

– Det är viktigt att vi hittar nya lösningar för att fortsätta föra dialog om planprojekt inom samhällsbyggnad nu när vi inte kan bjuda in till möten som vanligt. Dialogen är viktig och den vill vi inte tumma på, säger samhällsbyggnadschef Emma Kjernald.

Vanligtvis inomhus

När en detaljplan eller planprogram är ute på samråd, det vill säga öppen för synpunkter, brukar kommunen hålla ett så kallat samrådsmöte. Dit kan privatpersoner komma för att få information och möjlighet att ställa frågor om det som planeras. Samrådsmöten brukar kommunen hålla i stadshuset eller i en lokal nära den plats som planen gäller.

– Vi vill göra det vi kan för att göra det möjligt att hålla dessa möten även när vi inte kan ses fysiskt, säger Emma Kjernald.

Under året har kommunen även hållit möten utomhus för att mötena ska vara så säkra som möjligt med tanke på smittspridningen.

Lär mer: Coronaanpassat möte i Gottskär väckte intresse

Information och anmälan

När mötena nu tillfälligt går över till att bli helt digitala krävs en del förberedelser. Ida Lennartsson som är verksamhetschef för planavdelningen på samhällsbyggnadskontoret har arbetat med förberedelserna.

– Vi har förberett oss internt för att kunna erbjuda digitala möten och tagit fram rutiner för hur bland annat anmälan ska gå till. Men det viktiga är hur det fungerar för de som deltar på våra möten och att de får en bra upplevelse, säger Ida Lennartsson. 

Information om samrådsmöten för respektive projekt kommer att finnas på webben samt skickas ut som brev till de som räknas som sakägare (exempelvis fastighetsgrannar) som tidigare. Anmälan till ett möte gör man via projektets webbsida.

Kommande samråd

Nu i januari är det dags för planprogrammet för kvarteret Ejdern i centrala Kungsbacka att gå ut på samråd. Då ska den nya formen för samrådsmöten testas.

– Vi tänker att detta inte bara blir en tillfällig lösning under rådande pandemi utan en möjlighet även framåt att erbjuda samrådsmöten på varierade sätt för att möta olika behov, säger Ida Lennartsson.

Du kan läsa mer om planprogrammet för Ejdern och samtliga projekt i Kungsbacka på sidan om aktuella projekt. Se länk nedan. 

Kontakta gärna

Kontakta gärna