Distansundervisning för elever i årskurs 7-9 i Kungsbackas kommunala skolor 7-22 januari

Kommunen följer smittskyddsläkaren i Hallands rekommendationer om distansundervisning för elever på högstadiet. Det innebär att vårterminen inleds med distansundervisning för alla elever som går i årskurs 7-9.

Med anledning av det försämrade smittoläget och situationen i Halland rekommenderar smittskyddsläkaren i Halland samtliga huvudmän för regionens grundskolor att inleda vårterminen med 2 veckors distansundervisning för högstadieelever.

Kungsbacka kommun har beslutat att följa rekommendationen. Det innebär att när vårterminen startar den 7 januari så gäller distansundervisning för alla elever som går i årskurs 7-9. Beslutet gäller till 22 januari.

För elever från förskoleklass till årskurs 6 gäller undervisning på plats som vanligt och alla elever som tillhör grundsärskolan har också sin skolgång som vanligt.

Information om vad som gäller kommer via Vklass

Alla vårdnadshavare och elever får under torsdagskvällen information via Vklass om vad som gäller. 

- Vi fick informationen från smittskyddsläkaren under onsdagen och såg det som angeläget  att omgående följa rekommendationen även om det blev med kort varsel för såväl personal som elever, säger Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola.

Flera av Kungsbackas grundskolor inleder terminen med en studiedag, för dem gäller distansundervisning från och med fredag 8 januari. För de skolor som startar skolan den 7 januari finns personal på plats som kan möta elever som inte nåtts av information om distansundervisning.

Bidrag för att underlätta för vården i Halland

I sin rekommendation framhåller Region Hallands smittskyddsläkare att den i första hand inte grundas på att eleverna bedöms vara en betydande smittkälla. Målsättning med att starta terminen med distansundervisning i två veckor är att åtgärden ska bidra till att hålla samhällsmittan på en sådan nivå att den fortsätter vara hanterbar för vård och omsorg skriver smittskyddsläkaren. Smittskydd Halland avser att inom kort kommunicera om bakgrunden till rekommendationen.

- Det är viktigt att ha en skola att komma till och inriktningen nu är att den här åtgärden ska vara en punktinsats och inte förlängas, säger Maria Andersson.  

Kontakta gärna 

Maria Andersson, skolchef
maria.andersson@kungsbacka.se
0300-83 66 16

För frågor om smittslyddsläkarens rekommendation hänvisar vi till Region Halland. 
Uppdatering 8 januari:
Smittskydd Hallands pressmeddelande om rekommendation distansundervisning