Europeiskt entreprenörspris till Göteborgsregionen

Kungsbacka har tillsammans med övriga kommuner i Göteborgsregionen en av Europas bästa strategier för näringslivet. Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande (M): Vi är fantastiskt glada för utmärkelsen! Ett kvitto på att vi 13 kommuner tänker rätt som samarbetar istället för att konkurrera.

Utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner (EER), som delas ut av Europeiska regionkommittén (ReK), belönar de regioner som har den mest trovärdiga och framåtblickande företagarvisionen. Det är just den inkluderande arbetsprocessen är just vad juryn särskilt lyfter fram i sin motivering till varför Business Region Göteborg får utmärkelsen European Entrepreneurial Region Award 2020. Ett arbetssätt som bygger på dialog, involvering och stark samverkan mellan Göteborgsregionens kommuner, näringsliv, akademi och andra offentliga aktörer.

Tillsammans arbetar vi för att göra regionen till en av de storstadsregioner i Europa som är bäst på att ta tillvara kompetens och attrahera talang. Vi vill även erbjuda goda förutsättningar för hög och hållbar tillväxt och skapa det mest gynnsamma klimatet för företagande och innovation.

- Vi tycker att näringslivsklimatet är en otroligt viktig fråga och vill satsa på att göra det ännu bättre för företagare i Kungsbacka. Vi vill öka möjligheten för våra invånare att kunna både bo och arbeta i kommunen, säger Lisa Andersson.

 European Entrepreneurial Region Award 2020 delades ut 2019 och sedan dess har glasstatyetten vandrat mellan medlemskommunerna och nu nått Kungsbacka. En kommun i kraftig tillväxt som bygger bostäder och erbjuder mark till företag som vill etablera sig eller växa. Kungsbacka är på väg att gå från småstad till stad.

Samtidigt har många företagare i Kungsbacka, liksom i resten av världen, det svårt under pågående pandemin. Elinor Filipsson är näringslivschef i Kungsbacka:

 - Vissa företag i kommunen, exempelvis livsmedelsbutiker och leverantörer av medicinsk utrustning, har ökat. Andra har haft och har det fortsatt mycket tufft, inte minst besöksnäringen och restauranger. Där är det också bra att vi kan samarbeta och uppmana invånarna att stötta sina lokala företagare genom att exempelvis köpa take away.

- Men nu blickar vi framåt. Vi har i grunden ett starkt och expansivt näringsliv. Vårt gemensamma mål är att skapa minst 120 000 nya jobb i Göteborgsregionen till 2035. Då måste det bland annat vara lätt för företagare att göra rätt, snabba tillståndsprocesser och ett rådgivande förhållningssätt från kommunen är otroligt viktigt, säger Elinor Filipsson.

Kungsbacka kommun har också en egen näringslivsstrategi som hakar i den regionala. Syftet är att både tydliggöra och stärka Kungsbackas bidrag i den regionala näringslivsutvecklingen och Kungsbackas väg mot Västsveriges bästa företagsklimat.

Göteborg delar utmärkelsen bästa entreprenörsregion med Gdansk i Polen och Navarra i Spanien. Varje år är det ett stort antal europeiska regioner som deltar i tävlingen. Det var första gången som Göteborg deltog.