För- och grundskolor som stängs

Här finns en beskrivning över vad som avgör när en för- eller grundskola stänger samt information om kommunens för- och grundskolor som är eller har varit stängda med anledning av covid-19. Informationen uppdateras löpande.

Förskola & Grundskola kan stänga för- och grundskolor utifrån två olika omständigheter

- efter avstämning med smittskyddsläkare för att minska smittspridning eller

- om det fattas så mycket personal att vi inte ha verksamhet igång på plats.

Vid beslut informerar vi via V-klass om vad som gäller. Om skolan stängs så får eleverna distansundervisning. Stängning kan omfatta del av en enhet.

Det formella beslutet att stänga tas av huvudmannen för verksamheten, det vill säga nämnden för Förskola & Grundskola. Det är i enlighet med en förordning som kallas Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta

Det finns inget beslut från regering om att alla förskolor eller grundskolor ska stängas.

Stängda enheter inom Förskola & Grundskola läsåret 2020-2021

7-22 januari har kommunens grundskolor distansundervisning för samtliga elever i årskurs 7-9 efter rekommendation från smittskyddsläkaren i Halland. Se information via länken.
Distansundervisning 7-9

Pressmeddelande från Smittskydd Halland om bakgrund till rekommendationen

Hedeskolan klass 7B,
17-18 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning

Hedeskolan klass 9A,
11-18 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning

Älvsåkersskolan årskurs 6-9 
11-18 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning

Älvsåkersskolan årskurs 5
7-18 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning.

Kapareskolan
30 november-18 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning. 

Förskolan Kolla Skogsdunge, grupperna Blå, Lila och Grön;
stängt 30 november-4 december. Personalbrist.

Kollaskolans F-3 Skärgården
25 november - 1 december. Distansundervisning efter samråd med smittskyddsläkare för att begränsa smittspridning

Åsa Gårdsskolan årskurs 7-9
31 augusti-4 september. Distansundervisning på grund av personalbrist

Mer information 

Vård av barn med anledning av stängning

När verksamhet för små barn stängs gäller att den som är hemma med sitt barn har rätt till ersättning för vård av barn.  På Försäkringskassans hemsida kan du läsa mer om hur du gör.

Ansökan om vab om skolan stänger

Vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktig verksamhet

Om båda vårdnadshavare arbetar i samhällsviktig verksamhet ordnas undervisning och omsorg på plats barn och yngre elever. Information om bestämmelser för detta finns på Myndigheten för samhällskydds och beredskaps hemsida.

Omsorg för vårdnadshavare inom samhällsviktig verksamhet MSBs information

Nyhet om läget i kommunens skolor, publicerad 30 november