Nu startar vi vaccineringen

Tisdagen den 12 januari, startar Kungsbacka kommun vaccineringen av de personer som har allra störst behov av skyddet. Först ut är boende på vård- och omsorgsboendena.

Senast uppdaterad 2020-01-13

Det är Region Halland som samordnar vaccinationsarbetet men det sker i samarbete med de halländska kommunerna. Bland annat kommer sjuksköterskor som i vanliga fall arbetar som skolsjuksköterskor inom Kungsbacka kommun vara med och vaccinera de som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården.

I en första fas vaccineras de som bor på vård- och omsorgsboenden för äldre eller har hemtjänst eller hemsjukvård, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Sandlyckan och Bukärr först ut

Först ut att vaccineras i Kungsbacka kommun är boende på vård- och omsorgsboendena. Tisdagen den 12 januari kommer vaccination att erbjudas på Sandlyckan vård- och omsorgsboende samt Bukärrs vård- och omsorgsboende.

- Vi är väldigt glada att vi äntligen kan komma igång med vaccineringen. Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk och minska smittan i samhället. Det är positivt både för varje enskild person men också församhället och vår verksamhet, säger Eva Apelvi, biträdande förvaltningschef på Vård & Omsorg. 

Totalt ska cirka 800 personer på elva vård- och omsorgsboenden vaccineras och förhoppningen är att det kan ske under denna och nästa vecka. Kommunen är beroende av flera andra aktörer för att kunna genomföra vaccineringen och det gör tidsplanen något osäker. Det handlar bland annat om att kommunen ska få tillgång till vaccin.

Vaccination inom hemtjänst och hemsjukvård

Kungsbacka kommun kommer även att vaccinera de personer som har hemsjukvård i deras hem. Men exakt när det kommer ske är svårt att säga eftersom det är beroende på tillgången till vaccin.

På torsdag, den 14 januari, startar också vårdcentralerna vaccinationerna av de som har enbart hemtjänst och de som bor tillsammans med någon som har hemtjänst. Vi har börjat att dela ut brev med vaccinationserbjudande och med instruktioner för bokning och kommer fortsätta det arbetet i veckan. Vaccinationerna kommer att ges på utvalda vårdcentraler och de som behöver hjälp att boka tid kommer att få det av hemtjänstens medarbetare.

Familjemedlemmar över 18 år som bor tillsammans med någon som har hemsjukvård kommer också att kunna vaccinera sig via de utvalda vårdentralerna. Brevet som behövs för att kunna boka en vaccinationstid kommer att delas ut av kommunen inom kort. 

Personer som har enbart trygghetslarm eller enbart dagomsorg kommer att erbjudas vaccinering via de utvalda vårdcentralerna. Brev om erbjudande av vaccinering kommer inom kort.  

Vaccinering av medarbetare

Det är Kungsbacka kommuns företagshälsovård som kommer att vaccinera medarbetare som arbetar med vård och omsorg. Planen är att de ska erbjudas vaccin inom kort men exakt startdatum är ännu oklart.

Alla som vaccineras ska få två doser. Det vaccin som är godkänt och som kommer att ges just nu är vaccin från tillverkare Pfizer. Det ska gå tre veckor mellan de två doserna. Det tar ungefär en vecka efter andra dosen innan hen har bra skydd mot sjukdomen.

Kan inte besvara enskilda frågor

I dagsläget kan vi inte besvara enskilda frågor om när personer i våra verksamheter eller invånare kommer att vaccineras.
Har du som invånare frågor kan du läsa mer på 1177.se och Region Halland.se.
Det finns också information på Folkhälsomyndigheten.