Malin Aronsson, kommundirektör, håller upp den påskrivna samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis.

Nya medborgarlöften från kommun och polis

Kungsbacka kommun och polisen har skrivit på årets samverkansöverenskommelse och presenterat nya medborgarlöften för ett tryggare Kungsbacka.

Löftena innehåller åtgärder som kommunen och polisen ska göra tillsammans under 2021 och 2022. Åtgärderna ska förbättra tryggheten inom offentlig miljö och trafik och stärka arbetet med narkotikaprevention.

– För mig är det jätteviktigt att alla känner sig trygga i Kungsbacka. Man ska vara trygg att vara den man är och trygg att kunna gå var man vill, när man vill. Det är bra att vi lyssnar på våra medborgare och därför är jag jätteglad att vi återigen kan skriva på medborgarlöften där kommunen och polisen samverkar, säger Lisa Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Trygghet och tillit viktigt för ett socialt hållbart samhälle

– Trygghet och tillit är centralt för att vi ska kunna skapa det socialt hållbara samhälle vi vill ha i Kungsbacka. Vår samverkan med polisen är en viktig grund i det arbetet, säger Malin Aronsson, kommundirektör.

I den senaste invånardialogen om trygghet som kommunen och polisen genomförde 2020 svarade 92 % att de alltid eller oftast känner sig trygga i Kungsbacka. Men inom vissa områden upplever fortfarande invånare otrygghet.

– I Kungsbacka har vi ett väldigt gott utgångsläge, eftersom så många känner sig trygga här, men det är ingenting som vi kan ta för givet. Inom vissa områden finns det fortfarande otrygghet och vi behöver arbeta aktivt hela tiden, säger Malin Aronsson.

Svaren i invånardialogen tillsammans med kommunens och polisens lägesbilder ligger till grund för samverkansöverenskommelsen och de nya medborgarlöftena.

– Vi får feedback på det jobb vi gjort, inte gjort eller borde göra. Utifrån det som medborgarna lyfter fram som problem ihop med vår lägesbild tar vi fram löftena, säger Krister Adolfsson, lokalpolisområdeschef.

Han ser stora fördelar med att ha en samverkansöverenskommelse med kommunen.

– Det handlar om att vi kan arbeta tillsammans långsiktigt med det trygghetsskapande arbetet. Men det är också oerhört viktigt att vi är flexibla och snabbt kan reagera på tendenser som uppstår och som vi inte alltid kan förutse, säger Krister Adolfsson.

Bättre belysning och fler vuxna på stan

60 procent av de som svarade på trygghetsenkäten i årets medborgardialog upplever att det finns platser i kommunen som är otrygga. Därför ska arbetet med bättre belysning på vissa platser fortsätta och fler poliser och vuxna ska vara närvarande i den offentliga miljön.

Läs om löften inom området trygghet i offentlig miljö

Trafiksäkerhet med fokus på unga

Polisen och kommunen ska göra en satsning på trafiksäkerhet med fokus på ungdomar. Bland annat ska man sprida information om trafiksäkerhet riktad till unga och arbeta i nära samarbete med de skolor som upplevt problem med ungdomars trafikbeteende.

Läs om löften inom området trygghet i trafik

Insatser mot narkotika bland unga

Polisen har sett en ökad användning av narkotika bland unga och därför ska en mängd åtgärder sättas in. Bland annat ska det finnas en samordnare i kommunen som arbetar med förebyggande arbete. Kommun och polis ska också tillsammans erbjuda föräldraföreläsningar med fokus på narkotika. Polisen ska i samverkan med grundskolorna och gymnasieskolorna genomföra kontroller på skolor och fem områdespoliser kommer att ha ett extra fokus på ungdomar.

Läs om löften inom området narkotikaprevention

Se pressträff om medborgarlöften

De nya medborgarlöftena presenterades på en pressträff med kommun och polis 15 januari.

Här kan du se pressträffen i efterhand