Skolor i Halland planerar för delvis distansundervisning från vecka 4

Smittoläget i Halland innebär fortsatt behov av anpassningar i skolornas verksamhet. Information om vad som gäller för Kungsbackas elever och vårdnadshavare kommer på torsdag.

Den 24 januari upphör de nationella rekommendationerna om distansundervisning för elever i gymnasieskolan. Folkhälsomyndigheten har aviserat att man avser att lämna besked när det gäller gymnasierna vid sin presskonferens på torsdag.

Rekommendationen från Smittskydd Halland om att inleda vårterminen med distansundervisning för alla högstadieeleverna ledde till att Kungsbacka beslutade om distans fram till 22 januari, detta beslut kommer inte att förlängas.

Såväl gymnasiet som grundskolans högstadie kan framöver använda sig av möjligheten att kombinera undervisning på plats i skolan med distansundervisning.

Smittoläget i Halland innebär behov av anpassningar

Utifrån läget med smittspridning i Halland så är ansvariga för skolan i de olika kommunerna överens om att det finns behov av fortsatt anpassning av verksamheten.

Samtliga kommuner planerar nu därför för att från vecka 4 ha delvis distansundervisning i såväl årskurs 7-9, som i gymnasieskolan. Hur det ska utformas, det vill säga skolor och årskurser som omfattas och under vilken tidsperiod bestäms lokalt i varje kommun.

Information till elever på torsdag

Nu på torsdag kommer Kungsbacka kommuns grundskolor och gymnasier informera elever och vårdnadshavare om vad som gäller här hos oss. Beroende på förutsättningarna när det gäller lokaler och beläggning på varje skola så kommer det att behöva att se olika ut.

- Det här är en nödvändig åtgärd just nu och våra lärare är rustade för uppgiften men det bästa för eleverna kunskapsinhämtning och mående är att vara på plats i skolan, säger Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola.

Samtliga skolor arbetar fortsatt med åtgärder utifrån myndigheternas rekommendationer för att minska risk för smittspridning. Det är också fortsatt viktigt att den som känner sig det minsta sjuk stannar hemma.

Kontakta gärna

Maria Andersson, skolchef Förskola & Grundskola
maria.andersson@kungsbacka.se

Cynthia Runefjärd, förvaltningschef Gymnasium & Arbetsmarknad
cynthia.runefjard@kungsbacka.se