Vaccineringen är i full gång

Nu har alla på vård- och omsorgsboendena i Kungsbacka kommun erbjudits sin första dos vaccin mot covid-19. Dessutom pågår vaccinationer av personer med hemsjukvård och hemtjänst samt medarbetare.

Vaccineringen i Kungsbacka kommun startade den 12 januari och vaccinationsarbetet befinner sig just nu fas 1. Det innebär att följande grupper är prioriterade:

  • Personer som bor på vård- och omsorgsboenden
  • Personer med hemsjukvård eller hemtjänst
  • Personal inom kommunal vård- och omsorg som arbetar patientnära
  • Familjemedlemmar från 18 år och äldre som bor tillsammans med personer som har hemsjukvård eller hemtjänst

Först ut att erbjudas vaccin var boende på vård- och omsorgsboende. Arbetet startade den 12 januari och var klart onsdagen den 20 januari, både i privat och kommunal regi.

- Arbetet med vaccineringen i våra verksamheter har gått väldigt bra och vi arbetar helt enligt vår plan. Vaccineringen är vår högsta prioritet och vi kommer att vaccinera så fort som möjligt, i takt med att vi får tillgång till vaccin, säger Eva Apelvi, Kungsbacka kommuns vaccinationssamordnare.

Vaccinering inom hemsjukvård och av medarbetare

Tisdagen den 19 januari startade Kungsbacka kommun vaccineringen av personer som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Det är sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården samt skolsjuksköterskor som vaccinerar personer med hemsjukvård i deras hem.

Onsdagen den 20 januari startade även vaccinering av medarbetare som arbetar patientnära inom förvaltningen Vård & Omsorg. Det är Kungsbacka kommuns företagshälsovård som vaccinerar medarbetare.

Tillgång till vaccin styr vaccinationstakten

Det är Region Halland som fördelar doserna av vaccin. Totalt har Kungsbacka kommun fått 742 doser av vaccin från den 12 januari fram till den 20 januari. Samtliga doser används.

- Vi är glada att så många gärna vill bli vaccinerade och vi hade önskat att vi kunde vaccinera i en högre takt men vi är beroende av tillgång på vaccin. Alla som ingår i fas 1 behöver förbereda sig på att de inte kan bli vaccinerade omedelbart utan att det kan dröja något, säger Eva Apelvi.

De personer som har enbart hemtjänst eller enbart trygghetslarm ska vaccinera sig på utvalda vårdcentraler. De gäller också medboende till någon som har hemtjänst eller hemsjukvård. Personer som tillhör gruppen för vaccinering på vårdcentralerna har fått brev eller kommer att få brev med information om hur bokningen går till. Det brevet ska hen också ha med sig till vårdcentralen vid vaccineringen.

Kontakta gärna

Eva Apelvi, Kungsbacka kommuns vaccinationssamordnare.
eva.apelvi@kungsbacka.se
0300-83 80 48