Foto: Bildarkivet.se/Jörgen Wiklund Foto: Bildarkivet.se/Anne Dillner

Vårens föräldraföreläsningar blir digitala

Vad rör sig i huvudet på din tonåring? Och hur kan jag bli den jag vill vara i mötet med mitt barn? Välkommen till vårens föräldraföreläsningar med nätverket Föräldrar emellan som sker helt digitalt!

Att vara föräldrer kan handla om glädje och stolthet – men också osäkerhet och otillräcklighet. Nätverket Föräldrar emellan erbjuder även i vår föreläsningar för vårdnadshavare och andra viktiga vuxna i ett barns närhet.

Stort intresse för digitala föreläsningar

– Vi är glada över att vi trots rådande pandemi kan fortsätta att erbjuda föreläsningar, även om det sker digitalt. Desutom har intresset varit väldigt stort även för våra digitala föreläsningar. Kanske når vi också fler som i vanliga fall har svårt att komma iväg hemifrån, säger Anette Svensson, hälsoutvecklare på Kungsbacka kommun.

Först ut bland vårens föreläsare, 26 januari, är socionomen Mia Börjesson som pratar om vad som händer när ett barn går från att vara barn till att bli vuxen, frigörelsen från föräldrarna och önskan om att skapa en egen arena.

I nästa föresläning, 9 februari, får vi lyssna till Micke Gunnarsson som på ett inspirerande sätt tar upp ämnen som relationer, självkänsla, prestationer, gränser och det digitala livet.

11 mars är det dags för socionomen Nåkkve Balldin att prata om neuropsykiatriska diagnoser och hur barn med dessa diagnoser har ett unik sätt att tänka och fungera.

Specialföreläsningar om välmående

Vårens föreläsningar handlar mycket om hur vi kan arbeta med våra barns välmående, utveckling och självkänsla. Utöver det vanliga programmet går det också att ta del av en serie specialföreläsningar med temat välmående ger resultat och föreläsaren Erik Fernholm. Han har en bakgrund inom kognitiv neuruvetenskap, motivations- och lyckoforskning och presenterar på ett lättförståeligt sätt forskning om hjärnan, välmående, inlärning, motivation.

Här hittar du alla vårens föreläsningar