Vi fortsätter med tillsyn

Miljö och Hälsoskydd fortsätter med trängseltillsyn på restaurang, café och pub för att bromsa smittspridningen av Covid-19.

Uppdraget med tillsyn på restaurang, café och pub ligger kvar. Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd kommer att fortsätta som tidigare att göra tillsyn, ge stöd och råd till företagare samt ta emot klagomål från invånare om trängsel på serveringsställen.

– I Kungsbacka kommer vi fortsätta med tillsyn på restaurang, café och pub. För att anmäla trängsel på serveringsställe ska man använda vår e-tjänst. Vi kommer i vårt arbete framåt fortsätta ge stöd och råd för att verksamheterna ska göra rätt, säger Katarina Öryd, förvaltningschef för Bygg- och miljöförvaltningen.

Anmäl trängsel på restaurang, café och pub 

E-tjänsten om störning uppdaterades i höstas och det går att anmäla klagomål om trängsel på serveringsställen. Du når e-tjänst för att anmäla trängsel på serveringsställen här. 

Så arbetar Miljö & Hälsoskydd

Nytt tillsynsuppdrag till länsstyrelserna

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Enligt den tillfälliga covid-19-lagen kan regeringen och myndigheter införa begränsningar för verksamheter som gäller:

  • allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
  • platser för fritids- eller kulturverksamhet (badhus, gym- eller sportanläggningar)
  • handelsplatser (köpcentrum)
  • kollektivtrafik och inrikes flygtrafik
  • användning eller upplåtelse av platser för privata sammankomster

Länsstyrelserna kommer på regeringens uppdrag att bedriva tillsyn utifrån den nya lagen och man vänder sig till dem med klagomål och förfrågningar. Mer information finns på Länsstyrelsen Hallands webbplats:

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen Länsstyrelsen Halland 

Kontakt

För att komma i kontakt med avdelningen för Miljö & Hälsoskydd tar du kontakt med Kundcentret Kungsbacka direkt via telefon 0300- 83 40 00. 

Kontakta gärna