Beslut om fritidsaktiviteter för barn och unga inomhus

Vi har idag fredag 22 januari beslutat att möjliggöra för organiserad verksamhet inomhus för barn och unga födda 2005 eller senare. Vi har tagit beslutet efter samordning med övriga kommuner i Halland samt smittskyddsansvariga på Region Halland och med stöd av regeringens undantag i restriktioner för barn och unga.

Det innebär att föreningar kan återuppta träningar inomhus för de yngre och att även andra kultur- och fritidsaktiviteter för unga kan öppna inomhus.

Idrottsträningar inomhus

Från och med måndag 25 januari kan föreningslivet återuppta träningar för barn och unga födda 2005 eller senare i kommunala idrottslokaler, under förutsättning att träningen sker på ett smittsäkert sätt.

Vi uppmanar föreningslivet att noga tänka igenom hur träningarna kan ske på ett smittsäkert sätt genom att till exempel dela in aktiviteterna i mindre grupper, undvika trängsel, inte dela utrustning med varandra och att träna utomhus när det är möjligt. Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens information om idrottsföreningar och träningsanläggningar.

Fritidsaktiviteter för unga

Kommunens fritidsverksamhet för unga – Ung i Kungsbacka - planerar nu för att återuppta vissa organiserade aktiviteter inomhus för ungdomar upp till 15 år. Aktiviteterna kommer då att öppna med begränsat antal platser och föranmälan.

Vi planerar också för att öppna skejthallen igen. Även skejthallen kommer då att öppna med begränsat antal åkare och med föranmälan.

Även annan kultur- och fritidsverksamhet i kommunens regi kan komma att öppna.

Håll utkik i appen Ung i Kungsbacka för aktuella aktiviteter.

Kulturskolan

Kulturskolan i Kungsbacka planerar för undervisning på plats efter sportlovet, men fortsätter med digital undervisning fram till vecka 7.

Biblioteken i Kungsbacka

Biblioteket är fortfarande stängda som mötesplats och erbjuder endast begränsad service.

Besökare får endast göra korta besök för att hämta medier eller för återlämning. Alla uppmanas att innan besöket kontrollera att det de vill hämta finns tillgängligt på biblioteket, för att på så sätt minimera tiden för besöket.

För dig som har stort behov av en dator eller behöver göra utskrifter finns det möjlighet att boka dator i 15 minuter.

Biblioteken tar emot ett begränsat antal besökare samtidigt.

Läs mer på bibliotekets webbplats.

Kontakta gärna