Vi öppnar utomhusanläggningar för idrott och andra fritidsaktiviteter för unga utomhus

Efter dialog med övriga kommuner i Halland har vi beslutat att öppna utomhusanläggningar för idrott samt möjligheten att arrangera andra typer av fritidsaktiviteter utomhus för barn och unga. Vi tog beslutet på fredag eftermiddag för att främja folkhälsan och öppnar upp redan från lördag 16 januari.

Utomhusanläggningar för idrott

Vi öppnar utomhusanläggningar för idrott vilket innebär konstgräsplaner och löparbanor på Tingbergsvallen. Omklädningsrum kommer att vara stängda.

Kommunens idrottsanläggningar inomhus är fortsatt stängda enligt tidigare beslut.

Viktigt att följa råd, rekommendationer och pandemilag

Just nu har Halland störst smittspridning i Sverige och det är därför väldigt viktigt att både föreningar och privatpersoner ansvarar för att följa allmänna föreskrifter och råd samt pandemilagen när det gäller antal deltagare, avstånd, hygien och omklädning.

Andra fritidsaktivitet utomhus för barn och unga

Under fredagen beslutade vi också att möjliggöra andra fritidsaktiviteter ute för barn och unga. Vi planerar därför nu för att kunna genomföra mindre utomhusaktiviteter med intressegrupper inom Ung i Kungsbackas verksamhet. Utomhusaktiviteterna blir ett komplement till den digitala mötesplatsen.

Är du ungdom och har idéer på utomhusaktiviteter, kontakta gärna våra ungdomskonsulenter.

Kontaktuppgifter till ungdomskonsulenter 

Kontakta gärna:

Ulrika Granfors
Förvaltningschef Kultur & Fritid
0300-83 40 98
ulrika.granfors@kungsbacka.se

Cecilia Pihl
Enhetschef Ung i Kungsbacka
0300-83 48 34
cecilia.pihl@kungsbacka.se