Ytterligare förlängt besöksförbud

Folkhälsomyndigheten har tagit beslut om att ytterligare förlänga det tillfälliga besöksförbudet som gäller på samtliga vård- och omsorgsboenden i Kungsbacka kommun. Det förlängda besöksförbudet gäller från den 13 januari till och med den 2 februari.

Kungsbacka kommun har sedan den 3 december ett tillfälligt lokalt besöksförbud på samtliga vård- och omsorgsboenden. Besöksförbudet har förlängts två gånger tidigare och nu har Folkhälsomyndigheten beslutat att ytterligare förlänga besöksförbudet.

Besöksförbudet gäller från den 13 januari och fram till den 2 februari. Beslutet om besöksförbud har tagits av Folkhälsomyndigheten efter det att kommunen begärt det.  

Stor samhällsspridning  

Beslutet grundar sig i att det fortfarande finns en stor samhällsspridning av covid-19, vilket gör att risken ökar för att det kommer in smitta även på våra verksamheter. Förlängningen görs också eftersom förvaltningen för Vård & Omsorg fortfarande anser att det även fortsättningsvis behövs ett skarpt skydd för att skydda som bor på våra vård- och omsorgsboende. Men det handlar också om att hantera den ökade arbetsbelastning som våra verksamheter befinner sig i.  

Undantag från besöksförbudet 

Under tiden det är besöksförbud finns det undantag och ett av dem är besök av make eller maka till en boende samt vård vid livets slutskede. Hur dessa besök ska genomföras tas i dialog med ansvarig chef på boendet. 

Aktuell lägesbild 

Tisdagen den 12 januari fanns det 8 personer med konstaterad smitta på 2 boende samt på covid-korttidsenheten.  

Kontakta gärna