På bilden syns parkerings Linden som ligger nära Söderstaden vid Lindens torg

Begränsat antal platser i parkeringshus Linden i oktober

Mellan 11–27 oktober kommer vi att utföra kompletterande elarbeten i parkeringshuset Linden. På grund av arbetet kommer antalet parkeringsplatser att vara begränsat under denna period.

Parkeringshus Linden ligger nära Söderstaden vid Lindens torg och är byggt i sju våningsplan, samtliga öppna för allmänheten. Huset är 33 000 kvadratmeter stort och har cirka 940 parkeringsplatser. I oktober sker arbete på våningsplan ett till sex. När vi arbetar på en våning är det inte möjligt att parkera där.

Om du vanligtvis parkerar på den våning vi arbetar på, hänvisas du under tiden till ett annat våningsplan. Har du boendeparkering och ska vara borta under en längre tid kan du parkera på översta våningsplanet.

När jobbar vi på vilket våningsplan? 

  • Våning ett – 25 - 27 oktober
  • Våning två – 21 - 22 oktober
  • Våning tre – 19 - 20 oktober
  • Våning fyra – 15 - 18 oktober
  • Våning fem – 13 - 14 oktober
  • Våning sex – 11 - 12 oktober

Kontakta gärna:
För frågor om arbetet:

Henric Alike, projektsamordnare på förvaltningen för Service
henric.alike@kungsbacka.se
0300- 83 79 71

För frågor om parkering:
Sara Johansson, trafikingenjör på förvaltningen för Teknik
sara.johansson@kungsbacka.se
0300- 83 52 86