Tre sopkärl, ett för matavfall, ett för brännbart och ett för trädgårdsavfall

Brist på sopkärl

Just nu är det brist på vissa typer av nya sopkärl.

Det som saknas är bland annat bruna kärl för matavfall. Det innebär att nya abonnemang kan få vänta innan de får sitt bruna kärl.

Bristen på sopkärl beror på förseningar hos leverantören till vår entreprenör Ragn-Sells. Bristen beräknas vara avhjälpt i mitten av november.