Uppräckta händer i en skolsal

Dags att välja skola inför nästa höst

Den 4 oktober öppnar vi vår e-tjänst för Val av skola inför läsåret 2022-2023. Det är barn och elever som ska börja förskoleklass eller som går på en grundskola där nästa årskurs inte finns som gör Val av skola.

Totalt är det i år dryga 1700 elever som ska göra Val av skola. Bland dem välkomnar vi 1100 barn som kommer börja förskoleklass.

Ingen elev blir utan skolplats men genom att delta gör du som är vårdnadshavare ett aktivt val för ditt barn, antingen genom att bekräfta den reserverade platsen eller genom att ange att du vill att ditt barn ska ha en plats på en annan skola.

E-tjänsten för Val av skola är öppen 4-25 oktober. Under perioden har du möjlighet att komma på skolornas informationskvällar.

Alla får en inbjudan till Val av skola via mejl eller Vklass
Här kan du läsa mer om Val av skola

Välkommen!