Det spolar roll!

Inget vatten på jorden förbrukas – vi bara lånar det innan det går tillbaka till kretsloppet. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt att ta hand om vårt vatten. Har du koll på vad som inte får hamna i avloppet?

Ibland åker saker ner i toaletten, diskhon eller gatubrunnen som inte ska vara där. Avloppsreningsverken är inte byggda för att ta bort kemikalier och andra miljögifter. Våtservetter, tops och annat skräp orsakar stopp i rör och pumpar och kan leda till utsläpp av orenat avloppsvatten. Vi behöver din hjälp med att hålla vattnet rent genom att du tänker på vad som hamnar i toan, diskhon eller gatubrunnen.

Det här får du inte spola ner i toan

 

Läkemedel 

Gamla läkemedel spolas ibland ner i toaletten. Ämnena i läkemedel kan reningsverket i regel inte ta hand om. Dessa ämnen hamnar sedan i havet och kan tas upp av bland annat fiskar. Överblivna mediciner lämnar du in på apoteket.

Hushållspapper och våtservetter

Det kan tyckas vara liten skillnad på toalettpapper och vanligt hushållspapper, men hushållspappret löses inte upp på samma sätt och kan därför täppa till rör och pumpar. Detsamma gäller våtservetter som aldrig löses upp utan ofta orsakar stopp i ledningar och pumpar.

 

 

 

Tops, bindor och bomull

Av samma anledning ska man inte spola ner annat skräp i toaletten. Skräpet täpper igen avloppsledningar och pumpar vilket kan orsaka både utsläpp av orenat avloppsvatten och översvämning hemma hos dig.

Snus och cigaretter

Den största miljöboven är tobaksvaror. Orsaken är att de innehåller kadmium som är giftigt för mikroorganismer och kan orsaka störningar i miljön i havet. Detta gäller också vätskan i e-cigaretter. 

Miljögifter och fett i diskhon – nej tack! 

Målning

Vid målning ska du aldrig hälla ut tvättvattnet i avloppet när du sköljer penslarna. Även vattenbaserad färg innehåller miljöfarliga ämnen som inte kan renas av reningsverket. Sköljvattnet samlar du upp och lämnar som farligt avfall på en återvinningscentral. 

Matfett

Det är lätt hänt att matfett spolas ner i diskhon. Problemet är att fettet stelnar i rör och pumpar och orsakar stopp som kan orsaka översvämning i fastigheter. Torka ur stekpannan med hushållspapper och lägg i bruna påsen. Samla upp överblivet matfett med hjälp av vår miljötratt (som du kan hämta i stadshuset) och lämna till en återvinningscentral. 

Inget skräp i gatubrunnen

 

Snus och cigaretter (igen)

Av samma skäl som du inte ska spola ner fimpar och snus i toan, ska du heller aldrig slänga skräpet på gatan. Då riskerar det hamna i gatubrunnen. Gatans gallerbrunnar är avsedda för regn- och smältvatten. Vattnet rinner ut i närmaste vattendrag, vilket betyder att fimpar, snus och annat skräp hamnar i åar, sjöar och hav.

Biltvätt

Tvätta inte bilen på gatan eller på garageuppfarten. När tvättvattnet rinner ner i gatubrunnen går det inte till något reningsverk. Istället tar det med sig kemikalier från bilvårdsprodukterna till närmaste vattendrag och vidare ut i havet. Tvätta alltid bilen på en auktoriserad biltvätt eller gör-det-själv-anläggning som har oljeavskiljare och reningsanläggning. 

Läs mer på kungsbacka.se/avloppstopp

Vi tar gärna emot studiebesök på våra reningsverk: kungsbacka.se/besok

Kontakta gärna

Avloppsrening i Kungsbacka
0300-83 40 00
avlopp@kungsbacka.se