Två killar sätter upp en vägg

Hög produktionstakt hos bygglov

En coronaeffekt som märkts över hela landet är att många fler vill fixa med sitt hus. I Kungsbacka har antalet ärenden till bygglovsavdelningen ökat med 20 procent sedan sommaren 2020. Ett ökat tryck som bygglovsavdelningen i princip har klarat av att hantera.

– I år har vi producerat många fler bygglov än vad vi brukar under ett normalår. Räknar man i procent är vi nästan uppe i samma 20 procentsökning som vi har sett på antalet ärenden vi får in, säger Hanna Ståhl, verksamhetschef på bygglovsavdelningen.

Bygglovsavdelningen har fått in 20 procent mer ärenden, och har ökat sin takt med ungefär 20 procent. 

Mer personal och nya arbetssätt

Anledningen till att avdelningen har klarat av att producera mera har bland annat varit att den har förstärkts med mer personal, samtidigt som digitala hjälpmedel och ändrade arbetssätt hjälper till att minska tidstjuvar.

– Det låter kanske inte så märkvärdigt, men vi arbetar mycket med att automatisera arbetsmoment som till exempel utskick som annars tar tid från handläggning. Sparar man fem minuter här och där så blir det efter ett tag ganska mycket tid. Vi jobbar också med att ställa om så att vi kan hjälpa våra kunder tidigare i processen. Det blir bättre för alla, och något som våra företagskunder verkligen har önskat, säger Hanna Ståhl.

Mediantiden för handläggning av bygglov under året ligger precis över 10 veckor. Men det är en bild som har två sidor.

– Eftersom vi har mycket ny personal som är under upplärning, samtidigt som vi håller på att ställa om arbetssätt kan upplevelsen bli väldigt olika för våra kunder. För några går det jättefort att få ett bygglov och för andra går det långsammare. Vi vill såklart att alla ska uppleva att det går fort och att man får rätt hjälp av oss, säger Hanna Ståhl.

Råd och stöd under öppet hus

Bygglovsavdelningen har Öppet hus på måndagar klockan 16-18 för att ge råd och stöd till dem som funderar på att bygga. Det är fortfarande digitalt, man anmäler sig via www.kungsbacka.se mellan klockan 9 och 15 samma dag. Avdelningen har också telefontider måndagar klockan 13-15, onsdagar och fredagar klockan 10-12.

Läs mer om öppet hus 

Kontakt

Hanna Ståhl, Verksamhetschef Bygglov, 0300-83 44 38, hanna.stahl@kungsbacka.se

Kundcentret Kungsbacka direkt

0300-83 40 00
info@kungsbacka.se 

Öppettider
Måndag 8-18
Tisdag-torsdag 8-17
Fredag 8-15 

Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37

Postadress
434 81 Kungsbacka