Lägesbild covid-19 för Kungsbacka kommun

Covid-19 fortsätter att påverka kommunens verksamheter. Här är en gemensam lägesbild för hur verksamheterna påverkas i Kungsbacka kommun.

Vaccinering på vård- och omsorgsboendena

Under vecka 41 startade vaccineringen av en extra dos vaccin mot covid-19 på vård- och omsorgsboendena i Kungsbacka kommun. Under vecka 41 har vaccinering skett på följande vård- och omsorgsboenden: Signeshus, Sandlyckan, Särö, Ekhaga, Vickan, Bl   åvingevägen och Bedagården. Under vecka 42 sker vaccinering på följande vård- och omsorgsboenden: Måhaga, Åsa, Kolla och Löftagården.

Även personer med hemtjänst samt hemsjukvård kommer att erbjudas en extra dos vaccin mot covid-19. De personer som har hemtjänst eller hemsjukvård och är yngre än 80 år kan ringa och boka tid för vaccinering på vårdcentral från och med torsdag den 21 oktober. Kommunen kommer att vaccinera personer med hemsjukvård som inte kan ta sig till vårdcentralen själv. Det pågår planering för det arbetet.

Region Halland erbjuder vaccinering via skolan

Region Halland erbjuder en möjlighet för barn mellan 12 och 15 år att bli vaccinerade i skolan. Region Halland sänder information till hemmen om erbjudandet. Det är regionens personal som utför vaccineringen och kommunens roll är att hjälpa till med det praktiska, som till exempel lokaler. Vårdnadshavare får information via Vklass när det är dags för eleverna i en årskull på en skola att kunna få sin vaccination där.

Extra bidrag öppnar upp för fler höstlovsaktiviteter

Just nu jobbar förvaltningen för Kultur & Fritid för fullt för att sprida information till kommunens föreningar att de kan söka det lovbidrag som förvaltningen har fått från Socialstyrelsen. Bidraget ska användas till att arrangera avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år och kan användas till och med 31 december 2021.

Kommunen slutar med trängseltillsyn

Kommunen har tidigare gjort trängseltillsyn på restauranger, kaféer och pubar. Men den 29 september slutade Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen att gälla. Det innebär att det inte längre finns några krav på åtgärder för de som driver serveringsställen. Kommunen har därför slutat med sin trängseltillsyn. Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd har under året gjort 125 trängselkontroller i Kungsbacka för att minska smittspridningen av covid-19. Det finns beredskap om läget ändras. Lagstiftningen kan göra det möjligt att på nytt införa restriktioner om smittläget skulle förvärras.

Kontakta gärna

Maria Andersson, förvaltningschef Förskola & Grundskola
maria.andersson@kungsbacka.se
0300-83 66 16

Eva Apelvi, biträdande förvaltningschef Vård & Omsorg
eva.apelvi@kungsbacka.se
0300-83 80 48

Katarina Öryd, förvaltningschef Bygg & Miljö
katarina.oryd@kungsbacka.se
0300-83 39 93

Marie Persson, enhetschef Kultur & Fritid
marie.persson@kungsbacka.se
0300-83 48 00