Barn som håller vuxen i hand

Praktisk erfarenhet räknades när Hanna blev utbildad barnskötare

I förskolan arbetar både förskollärare och barnskötare med att ge alla barn god utbildning och omsorg. Under våren 2021 har Förskola & Grundskola haft 20 deltagare som genom validering utbildat sig till barnskötare. Det har inneburit att vi höjt andelen medarbetare med rätt utbildning för sitt uppdrag.

I förskolan arbetar både förskollärare och barnskötare med att ge alla barn god utbildning och omsorg. Projekt Kompetensförstärkning förskola riktar sig till Förskola & Grundskolas medarbetare som saknar fullständig utbildning som barnskötare.

Syftet är att höja andel medarbetare med rätt utbildning för sitt uppdrag. Utgångspunkten är varje medarbetares praktiska erfarenheter och kompetenser.

Under våren 2021 har Förskola & Grundskola haft 20 deltagare som genom validering utbildat sig till barnskötare. En av dessa är Hanna.

Praktiskr arbete och teori en bra kombination

Hej Hanna, vad har utbildningen betytt för dig?

- Det här har varit en fantastisk möjlighet att kunna få ta del av en komprimerad utbildning där den praktiska erfarenheten räknas. Jag uppskattar variationen med utbildningsmoduler, webbinarium och praktiskt arbete. Det har betytt goda möjligheter för mig att under utbildningens gång pröva och ompröva min egen praktik utifrån teoridelarna.

Handledare från verksamheten stödjer

I projektet Kompetensförstärkning förskola ingår att valideringshandledare stödjer deltagarna. Det är medarbetare på förskolan som utifrån sin kompetens och erfarenhet bedömer och lotsar deltagarna genom utbildningen. Ingbritt och Anna-Riia har varit handledare i den senaste omgången

Varför vill ni vara handledare?

- Det är så viktigt att vi tar tillvara all den kompetens som finns på våra förskolor och genom att höja medarbetares utbildningsnivå kvalitetssäkrar vi utbildningen för våra barn. Att få förtroende att vara delaktig i processen till yrkesmässig och personlig utveckling. Det är också roligt att möta och stödja nya kollegor i dialog kring praktik och teori!

- Som handledare får man inblick i arbetet på andra förskolor och det bidrar till nya tankar om hur jag själv kan göra. Det är också roligt att knyta nya kontakter.

- Förutom stödet från valideringshandledaren så har mina kollegor varit viktiga när det gäller att ta teorin till hjälp för att sätta ord på det jag gör, säger Hanna. Arbetet i arbetslaget och på förskolan har utvecklats, jag känner mig stärkt i min yrkesroll och ser fram emot att bidra med min kompetens för att höja förskolans status.

Om Kompetensförstärkning förskola

Kompetensförstärkning förskola är ett EU-projektet som ägs av Göteborgsregionen (GR) och drivs i nära samverkan med medverkande kommuner, med delfinansiering från Europeiska Socialfonden (ESF).

Projektet pågår mellan 1 mars 2020 och 31 december 2022. Under hösten 2021 fortsätter projektet i Kungsbacka med fler handledare och nya förskolassistenter som validerar till barnskötare.

Kontakta gärna

Anna Sörensen, utvecklingsledare Förskola & Grundskola
anna.sorensen@kungsbacka.se