Invånare som deltar i medborgarundersökningen

Sista chansen att besvara medborgarundersökningen

Är du en av de 1 600 kungsbackabor som har fått årets Medborgarundersökning? Har du inte svarat ännu? Passa på innan svarstiden går ut.

Dina svar hjälper oss på kommunen att veta mer om vad du som invånare tycker om alltifrån möjligheten till att åka kollektivt till hur du ser på skolan och omsorgen.  Sista dag för att skicka in enkäten med post är 29 oktober, sista dag att besvara webbenkäten är vid lunchtid är den 2 november. Här hittar du enkäten på SCB:s webbplats.

Tar tio minuter

Medborgarundersökningen skickas till 1 600 slumpmässigt utvalda personer i Kungsbacka.  Enkäten tar cirka tio minuter att besvara och handlar om hur du som invånare tycker det är att bo och leva i Kungsbacka kommun.

Möjlighet att påverka

Du svarar också på frågor om kommunens olika områden såsom exempelvis skola, vård. I år har enkäten SCB även lagt till en del frågor om exempelvis trygghet, möjlighet till inflytande och integration. Anledningen till förändringarna är att SCB har sett ett behov att bättre anpassa enkätens utformning, urval och frågor efter hur samhället ser ut idag.

Din åsikt är viktig

Enkäten genomförs av Statistikmyndigheten, SCB, på uppdrag av Kungsbacka kommun. Genom att svara på enkäten hjälper du oss att veta vad som är bra i Kungsbacka och inom vilka områden vi behöver bli bättre.

Ett viktigt verktyg för att bli bättre

Medborgarundersökningen är ett viktigt verktyg för oss som arbetar med att utveckla servicen i Kungsbacka kommun. Vi använder resultatet bland annat till att följa upp hur väl vi når våra mål, ge återkoppling till medarbetare och för att hitta förbättringsområden i verksamheter.

I årets undersökning deltar deltar 161 kommuner och totalt kommer 209 079 personer ingå i urvalet. Resultatet från undersökningen kommer under den andra halvan av december månad.

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Madeleine Vilhelmsson
madeleine.vilhelmsson@kungsbacka.se