Tomas vandrade för ett tryggt Kungsbacka. Vill du också göra det?

Under hela året finns det vuxna som vandrar för att skapa ett tryggt Kungsbacka. Tomas Fredgren är en av de som trygghetsvandrade under sommaren och uppmanar nu fler att göra detsamma.

Under hela året finns det personer som vandrar på kvällar och nätter i flera delar av kommunen för att skapa trygghet och finnas som stöd ifall någon behöver det. Natt- och trygghetsvandringen är ett samarbete vi som kommun har med Polisen. Under sommaren rekryterade vi även föreningar att trygghetsvandra för att komplettera den ordinarie nattvandringen som pågår året runt. Intresset för att trygghetsvandra bland kommunens föreningar var stort inför sommaren och gjorde att vi kunde ha ett schema som täckte alla de helger som vi hade planerat för. Under sommaren kunde vi alltså arbeta aktivt för att uppnå ett av kommunens alla mål – att skapa ett tryggt Kungsbacka.

Tomas trygghetsvandrade

Maria Frykstedt, före detta samordnare för Lokala Brottsförebyggande rådet (Brå) i Kungsbacka, beskriver att många föreningar tycker att uppdraget är väldigt roligt, viktigt och givande. Detta är något som Tomas Fredgren från Kungsbacka Simsällskap håller med om. Han och andra från föreningen trygghetsvandrade i centrum under sommaren och samtidigt fick de ett bidrag till föreningen.

– Det var roligt, upplysande och trevligt att gå runt i centrum för att se vad som händer. Vi ville ställa upp för att få bidrag till klubben eftersom vi har barn där, men också för att vara med och skapa ett tryggt Kungsbacka, säger Tomas.

Under trygghetsvandringen har Tomas och hans vandringskollegor mött glada människor som tyckte att det var roligt att se att de var på stan.

– Många som vi mötte tyckte att det var viktigt att vi syns och finns på stan och att det faktiskt gör skillnad, säger han.

Det är mycket som händer i centrum sent på kvällarna, enligt Tomas. Många ungdomar är utomhus och hittar på aktiviteter där umgänge och glädje är i fokus. På frågan vilka Tomas har mött svarar han att det är ungdomar som är 14 år och äldre och att det var flest vid Kungsmässans parkering som hade mötts upp med sina bilar – EPA-gängen var mycket pratglada och berättade gärna om sina och kompisarnas bilar.

En nyttig insats

Det är nog inte sista gången som Tomas och de andra från Kungsbacka Simsällskap trygghetsvandrar. De alla kan tänka sig att även nattvandra ideellt någon gång per år. De tycker att fler borde vandra och rekommenderar framförallt föräldrar att ta chansen.

– Jag tycker att det är en nyttig insats för alla föräldrar att göra, för att se hur det ser ut på stan om kvällarna. Det blev dessutom ganska bra motion med cirka 15 kilometers gång per kväll och natt! säger Tomas.

Maria Frykstedt säger att kommunen har fått många tips om samlingsplatser och incidenter under sommaren, och detta är något som vi kan använda oss av från Brås sida i det framtida arbetet. Vi har bland annat fått respons på att vi bör flytta fram tiderna till senare på kvällen, vilket vi tar med oss i planeringen.

Vill du nattvandra?

I Kungsbacka kommun finns det idag flera nattvandrargrupper. Är du intresserad av att nattvandra? Du behöver inte själv vara förälder för att bli nattvandrare. Det enda som krävs är att du har fyllt 25 år och vill engagera dig för kommunens ungdomar. Som nattvandrare är du där ungdomarna är. Du syns, är tillgänglig och kan hjälpa till om det behövs.

Läs mer om nattvandring och hur du anmäler dig på kungsbacka.se/nattvandra

Kontakta gärna