Träffa anhörigstödet på Fyren

Nu på fredag mellan klockan 11-15 finns kommunens anhörigstöd på Fyren för att berätta om vilket stöd de kan ge.

Som anhörig fyller man en väldigt viktig funktion till den man stöttar i sin vardag. Nu på fredag finns kommunens anhörigstöd på Fyren för att berätta mer om vilket stöd de kan ge. 

Anhörigstödet ger stöd till anhöriga till personer med:

  • psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning  
  • långvarig fysisk sjukdom (över 18år), demenssjukdom eller är äldre 
  • missbruks- eller beroendeproblematik 
  • barn som är anhöriga
  • anhörig till barn.

Man behöver inte bo ihop för att vara anhörig till någon och den person man är anhörig till behöver inte ha pågående hjälp eller stöd från oss på Kungsbacka kommun. Som anhörig kan du till exempel vara en partner, sambo, förälder, vän eller granne.

Anhörigstödet har tystnadsplikt och är kostnadsfritt. 

Anhörigstödet på Instagram

Denna veckan är det anhörigstödet som håller i kommunens konto på Instagram - jobba_i_kungsbacka_kommun.

Kika gärna in och se vad de har för sig: Anhörigstödet på Instagram